Adobe Stock gebruiken met AEM Assets

AEM 6.4.2 biedt gebruikers de mogelijkheid om Adobe Stock-middelen rechtstreeks vanuit AEM te zoeken, voor te vertonen, op te slaan en in licentie te geven. Organisaties kunnen hun Adobe Stock Enterprise-plan nu integreren met AEM Assets om ervoor te zorgen dat gelicentieerde middelen nu ruim beschikbaar zijn voor hun creatieve en marketingprojecten, met de krachtige mogelijkheden voor middelenbeheer van AEM.

OPMERKING

Voor de integratie is een Adobe Stock-ondernemingsplan en AEM 6.4 vereist, waarbij ten minste Service Pack 2 is geïmplementeerd. Voor AEM 6.4 de details van het de dienstpak, zie versienota's.

Dankzij de Adobe Stock- en AEM Assets-integratie kunnen auteurs en marketers van content eenvoudig een licentie voor en gebruik van stock assets maken voor creatieve of marketingdoeleinden. U kunt een zoekopdracht voor Stock-elementen uitvoeren met Omni Search, door het locatiefilter toe te voegen als Adobe Stock of door door de belangrijkste navigatie van AEM Assets te navigeren en op het UI-pictogram Zoeken in Adobe Stock Coral te klikken.

Mogelijkheden

Zoeken en opslaan

 • Adobe Stock-middelen zoeken zonder AEM werkruimte te verlaten.
 • Sla Adobe Stock-middelen op voor een voorvertoning, zonder dat u een licentie voor het element hoeft aan te schaffen.
 • Mogelijkheid om Adobe Stock-middelen in licentie te geven en op te slaan naar AEM Assets
 • Mogelijkheid om vergelijkbare middelen te zoeken vanuit Adobe Stock in de gebruikersinterface van AEM Assets
 • Een geselecteerd middel van Stock Search in AEM Assets bekijken op de Adobe Stock-website
 • Bestanden met licentiebronnen zijn gemarkeerd met een blauwe, licentie-badge voor eenvoudige identificatie

Metagegevens van element

 • In licentie gegeven middelen worden opgeslagen in AEM Assets. Eigenschappen van elementen bevatten de metagegevens van een bestand op een afzonderlijk tabblad voor metagegevens van elementen
 • Licentieverwijzingen toevoegen aan metagegevens van elementen

Profiel van activa

 • Een gebruiker kan een Adobe Stock-profiel selecteren onder Gebruiker > Mijn voorkeuren > Stamconfiguratie
 • Aan het venster Asset Licensing kunnen verplichte en optionele verwijzingen worden toegevoegd.
 • Mogelijkheid om taalvoorkeur te kiezen voor het venster Asset Licensing op basis van de regio.

Filter

 • Een gebruiker kan voorraadelementen filteren op basis van Elementtype, Oriëntatie en Vergelijkbare weergave
 • Elementtype omvat Foto's, Illustraties, Vectoren, Video's, Sjablonen, 3D, Premium, Redactioneel
 • De richting omvat Horizontaal, Verticaal en Vierkant.
 • Voor een vergelijkbaar filter is Adobe Stock-bestandsnummer vereist

Toegangsbeheer

 • Beheerders kunnen bepaalde gebruikers/groepen machtigingen verlenen om tijdens het instellen van de Adobe Stock-configuratie voor cloudservices een licentie voor stockmiddelen te maken.
 • Als een specifieke gebruiker/groep geen machtiging heeft om een licentie te verlenen voor activa in de vorm van een stock asset search/Asset licensing , wordt de mogelijkheid om een voorraadmiddel te zoeken/in licentie te geven uitgeschakeld.

Adobe Stock instellen met AEM Assets

AEM 6.4.2 biedt gebruikers de mogelijkheid om Adobe Stock-middelen rechtstreeks vanuit AEM te zoeken, voor te vertonen, op te slaan en in licentie te geven. In deze video wordt uitgelegd hoe u met behulp van Adobe I/O Console Adobe-bestanden kunt instellen met AEM Assets.

OPMERKING

Voor Adobe Stock Cloud-serviceconfiguratie moet u het pad naar de PROD-omgeving en het goedgekeurde element selecteren naar /content/dam. Het veld Omgeving wordt verwijderd in de volgende AEM release en het pad naar de licentie-asset maakt deel uit van een aanstaande functie. Ondersteuning voor dit veld wordt geïntroduceerd in de volgende AEM release.

OPMERKING

De integratie vereist een Adobe Stock-ondernemingsplan en AEM 6.4 met minstens [Service Pack 2](https://experience.adobe.com/#/downloads/content/software-distribution/en/aem.html?fulltext=AEM*+6*+4*+Service*+Pack*&2_group.propertyvalues.property=.%2Fjcr%3Acontent%2Fmetadata%2Fdc%3Aversion&2_group.propertyvalues.operation=equals&2_group.propertyvalues.0_values=target-version%3Aem%2F6-4&3_group.propertyvalues.property=.%2Fjcr%3Acontent%2Fmetadata%2Fdc%3AsoftwareType&3_group.propertyvalues.operation=equals&3_group.propertyvalues.0_values=software-type%3Aservice-and-cumulation&fix=%40jcr%3Acontent%2Fmetadata%2Fdc%3Atitle&orderby.sort=asc &layout=list&p.offset=0&p.limit=24) geïmplementeerd. Voor AEM 6.4 de details van het de dienstpak, zie versienota's. U hebt ook beheerdersmachtigingen voor Adobe I/O Console, Adobe Admin Console en Adobe Experience Manager nodig om de integratie in te stellen.

Installatie

 • Voor AEM 6.4 moet u [AEM Service Pack 2](https://experience.adobe.com/#/downloads/content/software-distribution/en/aem.html?fulltext=AEM*+6*+4*+Service*+Pack*&2_group.propertyvalues.property=.%2Fjcr%3Acontent%2Fmetadata%2Fdc%3Aversion&2_group.propertyvalues.operation=equals&2_group.propertyvalues.0_values=target-version%3Aem%2F6-4&3_group.propertyvalues.property=.%2Fjcr%3Acontent%2Fmetadata%2Fdc%3AsoftwareType&3_group.propertyvalues.operation=equals&3_group.propertyvalues.0_values=software-type%3Aservice-and-cumulation&fix=%40jcr%3Acontent%2Fmetadata%2Fdc%3Atitle&orderby.sort=asc &layout=list&p.offset=0&p.limit=24) installeren en vervolgens het bestand cq-dam-stock-integration-content-1.0.4.zip opnieuw installeren.
 • Zorg ervoor dat u beheerdersmachtigingen hebt voor Adobe I/O Console, Adobe Admin Console en Adobe Experience Manager om de integratie in te stellen.

Adobe IMS-configuratie instellen met Adobe I/O Console

 1. Een Adobe IMS Technical Account Configuration maken onder Tools > Security
 2. Selecteer Cloud Solution als Adobe Stock en maak een nieuw certificaat of gebruik een bestaand certificaat voor de configuratie opnieuw.
 3. Navigeer naar de Adobe I/O-console en maak een nieuwe integratie voor serviceaccounts voor Adobe Stock.
 4. Upload het certificaat van Stap2 naar uw integratie van de Adobe Stock Service Account.
 5. Kies de vereiste Adobe Stock-profielconfiguratie en voltooi de service-integratie.
 6. Gebruik de integratiedetails om de configuratie van de Technische Rekening van Adobe IMS te voltooien
 7. Zorg ervoor u het toegangstoken kunt ontvangen gebruikend de Technische Rekening van Adobe IMS.

Adobe IMS Technical Account

Adobe Stock-Cloud Services instellen

 1. Maak een nieuwe cloudserviceconfiguratie voor Adobe Stock onder Gereedschappen > Cloud Services.

 2. Selecteer de Adobe IMS-configuratie die in de bovenstaande sectie is gemaakt voor uw Adobe Stock Cloud-configuratie

 3. Zorg ervoor u MILIEU als PROD selecteert. De testomgeving wordt niet ondersteund en wordt verwijderd in de volgende versie van AEM.

 4. Onder /content/dam kan het goedgekeurde assetpad naar elke directory worden verwezen. Functieondersteuning voor dit veld wordt toegevoegd in de volgende release van AEM

 5. Selecteer de landinstelling en voer de installatie uit.

 6. U kunt ook gebruikers/groepen toevoegen aan uw Adobe Stock Cloud-service om toegang voor specifieke gebruikers of groepen in te schakelen.

Adobe Assets Stock Configuration

Aanvullende bronnen

Op deze pagina