Integrering

Mappa metadata

AEM Assets Essentials

Lär dig hur du konfigurerar metadatamappning mellan Workfront-fält och Assets Essentials-egenskaper samt hur du konfigurerar Assets Essentials så att mappade värden visas.

På denna sida