Personalisering med AEM Experience Fragments och Adobe Target

Med möjligheten att exportera AEM Experience Fragments till Adobe Target som HTML-erbjudanden kan ni kombinera lättanvända och kraftfulla AEM med kraftfulla funktioner för Automated Intelligence (AI) och Machine Learning (ML) i Target för att testa och personalisera upplevelser i stor skala.

AEM samlar allt innehåll och alla resurser på en central plats för att understödja er personaliseringsstrategi. AEM gör det enkelt att skapa innehåll för datorer, surfplattor och mobila enheter på en och samma plats utan att behöva skriva kod. Du behöver inte skapa sidor för alla enheter. AEM justerar automatiskt varje upplevelse med ditt innehåll.

Med Target kan ni leverera personaliserade upplevelser i stor skala baserat på en kombination av regelbaserade och AI-drivna maskininlärningsstrategier som innehåller beteendevariabler, sammanhangsbaserade variabler och offlinevariabler. Med Target kan ni enkelt konfigurera och köra A/B- och Multivariate-aktiviteter (MVT) för att fastställa de bästa erbjudandena, innehållet och upplevelserna.

Upplevelsefragment är ett stort steg framåt när det gäller att länka innehållsskapare till marknadsförare som driver affärsresultaten med Target.

Scenarioöversikt

WKND:s webbplats planerar att tillkännage en SkateFest Challenge i hela Amerika via sin webbplats och vill att webbplatsens användare ska registrera sig för provspelningen i respektive delstat. Som marknadsförare har du tilldelats uppgiften att köra en kampanj på WKND-webbplatsens hemsida, med bannermeddelanden som är relevanta för användarens plats och en länk till sidan med händelseinformation. Låt oss utforska WKND:s hemsida och lära oss hur man skapar och levererar en personaliserad upplevelse som bygger på användarens aktuella plats.

Berörda användare

För den här övningen måste följande användare vara involverade och för att kunna utföra vissa uppgifter måste du ha administratörsbehörighet.

 • Content Producer/Content Editor (Adobe Experience Manager)
 • Marketer (Adobe Target/optimeringsteamet)

Förutsättningar

 • AEM
 • Experience Cloud
  • Tillgång till ditt företag Adobe Experience Cloud - https://<yourcompany>.experiencecloud.adobe.com
  • Experience Cloud tillhandahålls med följande lösningar

Startsida för WKND-webbplats

AEM målscenario 1

 1. Marketer initierar WKND SkateFest-kampanjdiskussionen med AEM Content Editor och redogör för kraven.

  • Krav: Marknadsför kampanjen WKND SkateFest på WKND:s hemsida med personaliserat innehåll för besökare från alla delstater i USA. Lägg till ett nytt innehållsblock under Home Page Carousel som innehåller en bakgrundsbild, text och en knapp.
   • Bakgrundsbild: Bilden bör vara relevant för det tillstånd från vilket användaren besöker WKND-webbplatssidan.
   • Text: "Registrera dig för Audition"
   • Knapp: "Händelseinformation" som pekar på WKND SkateFest-sidan
   • WKND SkateFest Page: en ny sida med eventinformation, inklusive ljudplats, datum och tid.
 2. AEM Content Editor skapar en Experience Fragment för innehållsblocket och exporterar det till Adobe Target som ett erbjudande. Om du vill leverera personaliserat innehåll för alla lägen i USA kan innehållsförfattaren skapa en överordnad Experience Fragment-variant och sedan skapa 50 andra varianter, en för varje läge. Innehåll för varje lägesvariation med relevanta bilder och text kan sedan redigeras manuellt. När du redigerar ett Experience Fragment kan redigerare snabbt få tillgång till alla resurser som finns i AEM Assets med hjälp av alternativet Resurssökning. När en Experience Fragment exporteras till Adobe Target skickas alla dess varianter också till Adobe Target som erbjudanden.

 3. Efter att ha exporterat Experience Fragment från AEM till Adobe Target som erbjudanden kan marknadsförarna skapa aktiviteter i Target med dessa erbjudanden. Baserat på SkateFest-kampanjen på WKND-webbplatsen måste marknadsföraren skapa och leverera en personaliserad upplevelse till WKND-webbplatsbesökare från varje stat. För att skapa en Experience Targeting-aktivitet måste marknadsföraren identifiera målgrupperna. För vår WKND SkateFest-kampanj måste vi skapa 50 separata målgrupper utifrån deras plats på WKND:s webbplats.

  • Målgrupper definierar målet för din aktivitet och används var som helst där målinriktning finns tillgänglig. Målgrupper är en definierad uppsättning besökskriterier. Erbjudandena kan riktas till specifika målgrupper (eller segment). Det är bara besökare som tillhör den målgruppen som ser upplevelsen som är riktad till dem. Du kan till exempel leverera ett erbjudande till en publik som består av besökare som använder en viss webbläsare eller från en viss geografisk plats.
  • Ett erbjudande är det innehåll som visas på dina webbsidor under kampanjer eller aktiviteter. När du testar dina webbsidor mäter du framgången för varje upplevelse med olika erbjudanden på dina platser. Ett erbjudande kan innehålla olika typer av innehåll, bland annat:
   • Bild
   • Text
   • HTML
    • HTML-erbjudanden kommer att användas för det här scenariots aktivitet
   • Länk
   • Knapp

Innehållsredigeringsaktiviteter

OBSERVERA

Publicera Experience Fragment innan du exporterar det till Adobe Target.

Marknadsföringsaktiviteter

Skapa en målgrupp med geolokalisering

 1. Gå till din organisation Adobe Experience Cloud (<https://<yourcompany>.experiencecloud.adobe.com)

 2. Logga in med din Adobe ID och kontrollera att du är i rätt organisation.

 3. Klicka på Target i lösningsväljaren och starta Adobe Target.

  Experience Cloud - Adobe Target

 4. Gå till fliken Erbjudanden och sök efter WKND-erbjudanden. Du bör kunna se listan med Experience Fragments-variationer, som exporteras AEM som HTML-erbjudanden. Varje erbjudande motsvarar ett läge. WKND SkateFest California är till exempel det erbjudande som får skickas till en WKND Site-besökare från Kalifornien.

  Experience Cloud - Adobe Target

 5. Klicka på Publiker i huvudnavigeringen.

  En marknadsförare måste skapa 50 separata målgrupper för WKND:s webbplatsbesökare som kommer från varje delstat i USA.

 6. Om du vill skapa en målgrupp klickar du på Skapa målgrupp och anger ett namn för målgruppen.

  Målgruppsnamnformat: WKND-&lt;>state >

  Experience Cloud - Adobe Target

 7. Klicka på Lägg till regel > Geo.

 8. Klicka på Markera och välj sedan ett av följande alternativ:

  • Land
  • Tillstånd (välj tillstånd för WKND-webbplats SkateFest-kampanj)
  • Ort
  • Postnummer
  • Latitud
  • Longitud
  • DMA
  • Mobiloperatör

  Geo - Använd målgrupper för att rikta in er på användare baserat på deras geografiska plats, inklusive land, stat/provins, ort, postnummer, DMA eller mobiloperatör. Med geopositioneringsparametrar kan ni inrikta er på aktiviteter och upplevelser baserat på besökarnas geografiska läge. Dessa data skickas med varje Target-begäran och baseras på besökarens IP-adress. Välj de här parametrarna precis som andra målvärden.

  OBSERVERA

  En besökares IP-adress skickas med en mbox-begäran, en gång per besök (session), för att matcha parametrar för geomål för den besökaren.

 9. Välj operatorn som matchar, ange ett lämpligt värde (till exempel: California) och Spara dina ändringar. Ange i så fall delstatens namn.

  Adobe Target - Georegel

  OBSERVERA

  Du kan ha flera regler tilldelade till en målgrupp.

 10. Upprepa steg 6-9 för att skapa målgrupper för de andra lägena.

  Adobe Target - WKND-målgrupper

Nu har vi skapat målgrupper för alla WKND Site-besökare i olika delstater i USA och även motsvarande HTML-erbjudande för respektive delstat. Låt oss nu skapa en Experience Targeting-aktivitet för att rikta in oss på målgruppen med ett motsvarande erbjudande för WKND Site Home Page.

Skapa en aktivitet med geolokalisering

 1. I Adobe Target-fönstret går du till fliken Aktiviteter.

 2. Klicka på Skapa aktivitet och välj aktivitetstypen Experience Targeting.

 3. Markera kanalen Webb och välj Visual Experience Composer.

 4. Ange aktivitets-URL och klicka på Nästa för att öppna Visual Experience Composer.

  Publicerings-URL för WKND-webbplatsens hemsida: http://localhost:4503/content/wknd/en.html

  Experience Targeting Activity

 5. Aktivera Tillåt inläsning av osäkra skript i webbläsaren och läs in sidan igen för att Visual Experience Composer ska kunna läsas in.

  Experience Targeting Activity

 6. Observera att WKND-webbplatsens hemsida är öppen i Visual Experience Composer-redigeraren.

  VEC

 7. Om du vill lägga till en målgrupp i din VEC klickar du på Lägg till Experience Targeting under Publiker, väljer målgruppen WKND-Kalifornien och klickar på Nästa.

  VEC

 8. Klicka på WKND-webbsidan i VEC, markera HTML-elementet för att lägga till erbjudandet för WKND-California-målgrupp, välj Ersätt med och välj sedan HTML-erbjudandet.

  Experience Targeting Activity

 9. Välj WKND SkateFest California HTML-erbjudandet för WKND-California-målgruppen i erbjudandet och klicka på Klar.

 10. Nu bör du kunna se HTML-erbjudandet WKND SkateFest California som lagts till på WKND-webbplatsens sida för WKND-California-målgruppen.

 11. Upprepa steg 7-10 för att lägga till Experience Targeting för de andra lägena och välj motsvarande HTML-erbjudande.

 12. Klicka på Nästa för att fortsätta, så ser du en mappning för Publiker till upplevelser.

 13. Klicka på Nästa för att gå till Mål och inställningar.

 14. Välj rapportkälla och identifiera ett primärt mål för aktiviteten. I vårt scenario väljer vi rapportkällan som Adobe Target, mäter aktivitet som Konvertering, åtgärd som visad på en sida och URL som pekar på sidan WKND SkateFest Details.

  Mål och målinriktning - Mål

  OBSERVERA

  Du kan också välja Adobe Analytics som rapportkälla.

 15. Håll muspekaren över det aktuella aktivitetsnamnet och du kan byta namn på det till WKND SkateFest - USA och sedan Spara och stäng ändringarna.

 16. På skärmen Aktivitetsinformation ser du till att aktivera din aktivitet.

  Aktivera aktivitet

 17. Din WKND SkateFest-kampanj är nu tillgänglig för alla WKND-webbplatsbesökare.

 18. Navigera till startsidan för WKND-webbplatsen, och du bör kunna se WKND SkateFest-erbjudandet baserat på din geopositioneringsstatus (status: Kalifornien).

  Aktivitets-QA

Målaktivitet, QA

 1. Under fliken Aktivitetsinformation > Översikt klickar du på knappen Aktivitets-QA så kan du få den direkta QA-länken till alla dina upplevelser.

  Aktivitets-QA

 2. Navigera till startsidan för WKND-webbplatsen, och du bör kunna se WKND SkateFest-erbjudandet baserat på din geografiska plats (läge).

 3. Titta på videon nedan för att förstå hur ett erbjudande levereras till din sida, hur du anpassar svarstoken och för att utföra en kvalitetskontroll.

Sammanfattning

I det här kapitlet kunde en innehållsredigerare skapa allt innehåll som kunde stödja WKND SkateFest-kampanjen i Adobe Experience Manager och exportera det till Adobe Target som HTML-erbjudanden för att skapa Experience Targeting, baserat på användarnas geografiska plats.

På denna sida