Komponent för dolt formulär (v1)

Komponenten Core Component Form Hidden gör det möjligt att visa ett dolt fält.

Användning

Komponenten Core Component Form Hidden gör det möjligt att skapa dolda fält som skickar information om den aktuella sidan tillbaka till AEM och är avsedd att användas tillsammans med formulärbehållarkomponenten.

Fältegenskaperna kan definieras av innehållsredigeraren i konfigurationsdialogrutan.

Version och kompatibilitet

I det här dokumentet beskrivs v1 i Form Hidden Component, som ursprungligen introducerades i version 1.0.0 av Core Components med AEM 6.3.

I följande tabell visas kompatibiliteten för v1 för komponenten Form Hidden.

AEM Formulärets dolda komponent v1
6.3 Kompatibel
6.4 Kompatibel
FÖRSIKTIGHET

I det här dokumentet beskrivs v1 för komponenten Form Hidden.

Mer information om den aktuella versionen av komponenten Formulär-Dold finns i dokumentet Formulärdlig komponent.

Exempel på komponentutdata

Följande är ett exempel från We.Retail.

HTML

<div class="cmp cmp-form aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">
 <form method="POST" action="/content/we-retail/us/en/experience.html" id="new_form" name="new_form" enctype="multipart/form-data" class="aem-Grid aem-Grid--12 aem-Grid--default--12 ">
 <input type="hidden" name=":formstart" value="/content/we-retail/us/en/experience/jcr:content/root/responsivegrid/container">
  <div class="visible aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">
  <input type="hidden" id="ghostToast" name="Invisible Toast" value="ghostToast">
  </div>
 </form>
</div>

JSON

"container": {
       "columnClassNames": "aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12",
       "columnCount": 12,
       "gridClassNames": "aem-Grid aem-Grid--12 aem-Grid--default--12",
       ":items": {
        "hidden": {
         "columnClassNames": "aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12",
         ":type": "weretail/components/form/hidden",
         "name": "Invisible Toast",
         "id": "ghostToast",
         "value": "ghostToast"
        }
       },
       ":itemsOrder": [
        "hidden"
       ],
       ":type": "weretail/components/form/container"
      }
OBSERVERA

JSON-export från Core Components kräver version 1.1.0 av Core Components. Mer information finns i kompatibilitetsinformationen för Core Components v1.

Konfigurera dialogruta

I dialogrutan Konfigurera kan innehållsförfattaren definiera parametrarna för det dolda fältet.

 • Namn - Namnet på fältet som skickas med formulärdata
 • Värde - Fältets värde som skickas med formulärdata
 • Identifierare - Identifieraren ska vara unik på sidan och kan användas för att binda skript till det här formulärfältet

Designdialogruta

Det finns ingen designdialogruta för komponenten Formulär-dold.

Teknisk information

Den senaste tekniska dokumentationen om den dolda formulärkomponenten finns på GitHub.

Hela kärnkomponentprojektet kan laddas ned från GitHub.

Mer information om hur du utvecklar kärnkomponenter finns i dokumentationen till Core Components developer.

På denna sida