Paginacomponent (v1)

Laatste update: 2023-05-20
 • Gemaakt voor:
 • Developer
  Admin
  User

De component Pagina is een uitbreidbare pagina-component die is ontworpen om te werken met de sjablooneditor en toestaan dat paginakoptekst/voettekst- en structuurcomponenten worden samengevoegd met de sjablooneditor.

Gebruik

De component Pagina vormt de basis van alle pagina's die zijn ontworpen met de kerncomponenten en bewerkbare sjablonen. Door de paginacomponent, kunnen de kopballen, footers, en de structuur van de pagina als malplaatje worden bepaald gebruikend de andere kerncomponenten.

Met de ontwerpdialoogvensteraangepaste clientbibliotheken kunnen voor de pagina worden gedefinieerd. In tegenstelling tot andere componenten met een bewerkingsdialoogvenster dat rechtstreeks vanuit de component toegankelijk is, is de component de pagina zelf, de component dialoogvenster bewerken van de paginacomponent is het venster met pagina-eigenschappen.

Versie en compatibiliteit

In dit document wordt versie 1 van de pagina-component beschreven, die oorspronkelijk is geïntroduceerd met versie 1.0.0 van de Core Components met AEM 6.3.

In de volgende tabel wordt de compatibiliteit van v1 van de paginacomponent weergegeven.

AEM Pagina-component v1
6.3 Compatibel
6.4 Compatibel
LET OP

In dit document wordt versie 1 van de pagina-component beschreven.

Zie voor meer informatie over de huidige versie van de pagina-component de sectie Pagina-component document.

OPMERKING

v1 van de component page ondersteunt geen omleiding van de pagina. Gebruik de huidige versie van de paginacomponent voor ondersteuning voor paginaomleiding.

Uitvoer van voorbeeldcomponent

Het volgende monster wordt genomen uit Wij.Detailhandel.

Schermafbeelding

HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en">
  <head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"/>

  <meta name="template" content="hero-page"/>

<link rel="stylesheet" href="/etc.clientlibs/weretail/clientlibs/clientlib-dependencies.css" type="text/css">
<script type="text/javascript" src="/etc.clientlibs/weretail/clientlibs/clientlib-dependencies.js"></script>

<link rel="stylesheet" href="/etc.clientlibs/clientlibs/granite/jquery-ui.css" type="text/css">
<link rel="stylesheet" href="/etc.clientlibs/weretail/clientlibs/clientlib-base.css" type="text/css">

<script src="https://use.typekit.net/dje4ayd.js"></script>
<script>try {
  Typekit.load({async: true});
} catch (e) {
}</script>

<script type="text/javascript">
      (function() {
        window.ContextHub = window.ContextHub || {};

        /* setting paths */
        ContextHub.Paths = ContextHub.Paths || {};
        ContextHub.Paths.CONTEXTHUB_PATH = "/etc/cloudsettings/default/contexthub";
        ContextHub.Paths.RESOURCE_PATH = "\/content\/we\u002Dretail\/us\/en\/equipment\/_jcr_content\/contexthub";
        ContextHub.Paths.SEGMENTATION_PATH = "\/etc\/segmentation\/contexthub";
        ContextHub.Paths.CQ_CONTEXT_PATH = "";

        /* setting initial constants */
        ContextHub.Constants = ContextHub.Constants || {};
        ContextHub.Constants.ANONYMOUS_HOME = "/home/users/l/l5mcNzhlwJ663w4ZSrI_";
        ContextHub.Constants.MODE = "no-ui";
      }());
    </script><script src="/etc/cloudsettings/default/contexthub.kernel.js" type="text/javascript"></script>

  <link href="/etc/designs/we-retail.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>

    <!--[if IE]><link rel="shortcut icon" href="/etc/designs/we-retail/favicon.ico"/><![endif]-->

  <link rel="icon" type="image/png" href="/etc/designs/we-retail/favicon_32.png"/>

  <link rel="apple-touch-icon" sizes="60x60" href="/etc/designs/we-retail/touch-icon_60.png"/>

  <link rel="apple-touch-icon" sizes="76x76" href="/etc/designs/we-retail/touch-icon_76.png"/>

  <link rel="apple-touch-icon" sizes="120x120" href="/etc/designs/we-retail/touch-icon_120.png"/>

  <link rel="apple-touch-icon" sizes="152x152" href="/etc/designs/we-retail/touch-icon_152.png"/>

  <title>Equipment</title>
</head>
  <body>

<div class="container">
  <div class="root responsivegrid">
<div class="aem-Grid aem-Grid--12 aem-Grid--default--12 ">

  <div class="header aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">

  <div class="we-retail-header" data-we-header-content="/content/we-retail/us/en/equipment.header_include.html">
    <div class="we-SearchModal modal fade" id="navbar-search" role="dialog" data-color="primary">
      <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
            <span><i class="we-Icon we-Icon--search"></i>Search anything</span>
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"><span>Close search</span><i class="we-Icon we-Icon--close-alt"></i></button>
          </div>
          <div class="modal-body">
            <div class="row">
              <div class="col-md-12">
                <form id="form-search-input-inline" data-paths="[/content/we-retail/us/en]" class="scf-js-searchform navbar-form navbar-left" role="search">
                  <div class="scf-quicksearch-form-group form-group">
                    <input type="search" id="scf-js-quicksearch-input-inline" placeholder="Start typing..." data-dropdown="drop_search" aria-controls="drop_search" aria-expanded="false" name="input_value" class="we-SearchModal-input" value="" required="" autocomplete="off">
                    <span role="status" aria-live="polite" class="ui-helper-hidden-accessible"></span>
                    <input type="hidden" name="resultPage" class="scf-js-seach-resultPage" value="/content/we-retail/us/en/community/search"/>
                    <input type="hidden" name="searchEndpoint" class="scf-js-search-endpoint" value="/content/we-retail/us/en/community/search/jcr:content/content/primary/searchresult"/>
                  </div>
                </form>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <!-- /.we-SearchModal -->

    <div class="we-LanguageModal modal fade" tabindex="-1" role="dialog" data-color="primary">
      <div class="modal-dialog modal-center modal-sm">
        <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
            <h3 class="modal-title text-center">CHOOSE YOUR COUNTRY</h3>
          </div>
          <div class="modal-body">
            <ul class="we-LanguagesList">
              <li>
                <i class="we-lang-icon we-lang-icon-ca"></i><span><a href="/content/we-retail/ca/en.html">English</a> | <a href="/content/we-retail/ca/fr.html">French</a></span>
              </li>

              <li>
                <i class="we-lang-icon we-lang-icon-ch"></i><span><a href="/content/we-retail/ch/de.html">German</a> | <a href="/content/we-retail/ch/fr.html">French</a> | <a href="/content/we-retail/ch/it.html">Italian</a></span>
              </li>

              <li>
                <i class="we-lang-icon we-lang-icon-de"></i><span><a href="/content/we-retail/de/de.html">German</a></span>
              </li>

              <li>
                <i class="we-lang-icon we-lang-icon-es"></i><span><a href="/content/we-retail/es/es.html">Spanish</a></span>
              </li>

              <li>
                <i class="we-lang-icon we-lang-icon-fr"></i><span><a href="/content/we-retail/fr/fr.html">French</a></span>
              </li>

              <li>
                <i class="we-lang-icon we-lang-icon-it"></i><span><a href="/content/we-retail/it/it.html">Italian</a></span>
              </li>

              <li>
                <i class="we-lang-icon we-lang-icon-us"></i><span><a href="/content/we-retail/us/en.html" class="active">English</a> | <a href="/content/we-retail/us/es.html">Spanish</a></span>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </div>
        <div class="modal-after">
          <a href="#" data-dismiss="modal"><i class="we-Icon we-Icon--close-alt"></i> Close</a>
        </div>
      </div>
    </div><!-- /.we-LanguageModal -->
  </div>
</div>
<div class="heroimage image aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">

  <div class="we-HeroImage width-full jumbotron" style="background-image: url(\2f content\2fwe-retail\2fus\2f en\2f equipment\2fjcr%3acontent\2froot\2fhero_image.img.jpeg);">
    <div class="container cq-dd-image">
      <div class="we-HeroImage-wrapper">
        <p class="h3"></p>
        <strong class="we-HeroImage-title h1">Equipment</strong>

      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="responsivegrid aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">
<div class="aem-Grid aem-Grid--12 aem-Grid--default--12 ">

  <div class="cmp cmp-title aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">
<h2>Welcome our finest equipment</h2>

</div>
<div class="categoryteaser aem-GridColumn aem-GridColumn--default--6">
<div class="we-CategoryTeaser cq-dd-image">
  <div class="crop crop-16_9">
    <img class="crop__content" data-lazy-src="/content/we-retail/us/en/equipment/jcr%3acontent/root/responsivegrid/category_teaser.img.jpeg"/>
  </div>

  <h2></h2>
  <h3></h3>

  <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/hiking.html" class="btn btn-action btn-primary">Hiking</a>
</div>
</div>
<div class="categoryteaser aem-GridColumn aem-GridColumn--default--6">
<div class="we-CategoryTeaser cq-dd-image">
  <div class="crop crop-16_9">
    <img class="crop__content" data-lazy-src="/content/we-retail/us/en/equipment/jcr%3acontent/root/responsivegrid/category_teaser_2082536754.img.jpeg"/>
  </div>

  <h2></h2>
  <h3></h3>

  <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/running.html" class="btn btn-action btn-primary">Running</a>
</div>
</div>
<div class="categoryteaser aem-GridColumn aem-GridColumn--default--4">
<div class="we-CategoryTeaser cq-dd-image">
  <div class="crop crop-16_9">
    <img class="crop__content" data-lazy-src="/content/we-retail/us/en/equipment/jcr%3acontent/root/responsivegrid/category_teaser_647414391.img.jpeg"/>
  </div>

  <h2></h2>
  <h3></h3>

  <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/biking.html" class="btn btn-action btn-primary">Biking</a>
</div>
</div>
<div class="categoryteaser aem-GridColumn aem-GridColumn--default--4">
<div class="we-CategoryTeaser cq-dd-image">
  <div class="crop crop-16_9">
    <img class="crop__content" data-lazy-src="/content/we-retail/us/en/equipment/jcr%3acontent/root/responsivegrid/category_teaser_1341949589.img.jpeg"/>
  </div>

  <h2></h2>
  <h3></h3>

  <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/surfing.html" class="btn btn-action btn-primary">Surfing</a>
</div>
</div>
<div class="categoryteaser aem-GridColumn aem-GridColumn--default--4">
<div class="we-CategoryTeaser cq-dd-image">
  <div class="crop crop-16_9">
    <img class="crop__content" data-lazy-src="/content/we-retail/us/en/equipment/jcr%3acontent/root/responsivegrid/category_teaser_1398042708.img.jpeg"/>
  </div>

  <h2></h2>
  <h3></h3>

  <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/snow-sports.html" class="btn btn-action btn-primary">Snow Sports</a>
</div>
</div>
<div class="cmp cmp-title aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">
<h2>Featured products</h2>

</div>
<div class="cmp cmp-list aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">
<div class="we-product-grid-container">
  <ul class="foundation-ordered-list-container">

<li class="foundation-list-item">
  <we-product-item price="$110.00" size="11,12,7,8,9,10" inline-template>
    <div class="we-ProductsGrid-item">
      <div class="we-ProductsGrid-item-image img-center">
        <div class="cmp cmp-image">

    <noscript data-cmp-image="{&#34;smartImages&#34;:[],&#34;smartSizes&#34;:[],&#34;lazyEnabled&#34;:true}">
      <img src="/content/we-retail/us/en/products/equipment/biking/marin-mountain-bike-shoes/_jcr_content/root/product/image.img.jpg" alt/>
    </noscript>

</div>

      </div>

      <h3 class="we-ProductsGrid-item-title h4">Marin Mountain Bike Shoes</h3>
      <span class="we-ProductsGrid-item-subtitle small text-muted">footwear</span>

      <strong class="we-ProductsGrid-item-price">
        <span>$110.00</span>
        <span class="we-ProductsGrid-item-price-new"></span>
        <s class="we-ProductsGrid-item-price-old"></s>
      </strong>

      <span class="we-ProductsGrid-item-discount hidden"><span></span>off</span>
      <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/biking/marin-mountain-bike-shoes.html" class="we-ProductsGrid-item-link"></a>

    </div>
    <!-- /.we-ProductsGrid-item -->
  </we-product-item>
</li>

<li class="foundation-list-item">
  <we-product-item price="$65.00" size="11,13,9" inline-template>
    <div class="we-ProductsGrid-item">
      <div class="we-ProductsGrid-item-image img-center">
        <div class="cmp cmp-image">

    <noscript data-cmp-image="{&#34;smartImages&#34;:[],&#34;smartSizes&#34;:[],&#34;lazyEnabled&#34;:true}">
      <img src="/content/we-retail/us/en/products/equipment/running/fleet-cross-training-shoe/_jcr_content/root/product/image.img.jpg" alt/>
    </noscript>

</div>

      </div>

      <h3 class="we-ProductsGrid-item-title h4">Fleet Cross-Training Shoe</h3>
      <span class="we-ProductsGrid-item-subtitle small text-muted">footwear</span>

      <strong class="we-ProductsGrid-item-price">
        <span>$65.00</span>
        <span class="we-ProductsGrid-item-price-new"></span>
        <s class="we-ProductsGrid-item-price-old"></s>
      </strong>

      <span class="we-ProductsGrid-item-discount hidden"><span></span>off</span>
      <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/running/fleet-cross-training-shoe.html" class="we-ProductsGrid-item-link"></a>

    </div>
    <!-- /.we-ProductsGrid-item -->
  </we-product-item>
</li>

<li class="foundation-list-item">
  <we-product-item price="$75.00" size="S,XL,L,M" inline-template>
    <div class="we-ProductsGrid-item">
      <div class="we-ProductsGrid-item-image img-center">
        <div class="cmp cmp-image">

    <noscript data-cmp-image="{&#34;smartImages&#34;:[],&#34;smartSizes&#34;:[],&#34;lazyEnabled&#34;:true}">
      <img src="/content/we-retail/us/en/products/equipment/biking/sequoia-bike-helmet/_jcr_content/root/product/image.img.jpg" alt/>
    </noscript>

</div>

      </div>

      <h3 class="we-ProductsGrid-item-title h4">Sequoia Bike Helmet</h3>
      <span class="we-ProductsGrid-item-subtitle small text-muted">helmet</span>

      <strong class="we-ProductsGrid-item-price">
        <span>$75.00</span>
        <span class="we-ProductsGrid-item-price-new"></span>
        <s class="we-ProductsGrid-item-price-old"></s>
      </strong>

      <span class="we-ProductsGrid-item-discount hidden"><span></span>off</span>
      <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/biking/sequoia-bike-helmet.html" class="we-ProductsGrid-item-link"></a>

    </div>
    <!-- /.we-ProductsGrid-item -->
  </we-product-item>
</li>

<li class="foundation-list-item">
  <we-product-item price="$39.00" size="XXS,S,XL,L,M,XXL" inline-template>
    <div class="we-ProductsGrid-item">
      <div class="we-ProductsGrid-item-image img-center">
        <div class="cmp cmp-image">

    <noscript data-cmp-image="{&#34;smartImages&#34;:[],&#34;smartSizes&#34;:[],&#34;lazyEnabled&#34;:true}">
      <img src="/content/we-retail/us/en/products/equipment/hiking/rios-t-shirt/_jcr_content/root/product/image.img.jpg" alt/>
    </noscript>

</div>

      </div>

      <h3 class="we-ProductsGrid-item-title h4">Rios T Shirt</h3>
      <span class="we-ProductsGrid-item-subtitle small text-muted">shirt</span>

      <strong class="we-ProductsGrid-item-price">
        <span>$39.00</span>
        <span class="we-ProductsGrid-item-price-new"></span>
        <s class="we-ProductsGrid-item-price-old"></s>
      </strong>

      <span class="we-ProductsGrid-item-discount hidden"><span></span>off</span>
      <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/hiking/rios-t-shirt.html" class="we-ProductsGrid-item-link"></a>

    </div>
    <!-- /.we-ProductsGrid-item -->
  </we-product-item>
</li>

<li class="foundation-list-item">
  <we-product-item price="$900.00" inline-template>
    <div class="we-ProductsGrid-item">
      <div class="we-ProductsGrid-item-image img-center">
        <div class="cmp cmp-image">

    <noscript data-cmp-image="{&#34;smartImages&#34;:[],&#34;smartSizes&#34;:[],&#34;lazyEnabled&#34;:true}">
      <img src="/content/we-retail/us/en/products/equipment/surfing/the-stretch-longboard/_jcr_content/root/product/image.img.png" alt/>
    </noscript>

</div>

      </div>

      <h3 class="we-ProductsGrid-item-title h4">The Stretch Longboard</h3>
      <span class="we-ProductsGrid-item-subtitle small text-muted">equipment</span>

      <strong class="we-ProductsGrid-item-price">
        <span>$900.00</span>
        <span class="we-ProductsGrid-item-price-new"></span>
        <s class="we-ProductsGrid-item-price-old"></s>
      </strong>

      <span class="we-ProductsGrid-item-discount hidden"><span></span>off</span>
      <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/surfing/the-stretch-longboard.html" class="we-ProductsGrid-item-link"></a>

    </div>
    <!-- /.we-ProductsGrid-item -->
  </we-product-item>
</li>

<li class="foundation-list-item">
  <we-product-item price="$39.99" inline-template>
    <div class="we-ProductsGrid-item">
      <div class="we-ProductsGrid-item-image img-center">
        <div class="cmp cmp-image">

    <noscript data-cmp-image="{&#34;smartImages&#34;:[],&#34;smartSizes&#34;:[],&#34;lazyEnabled&#34;:true}">
      <img src="/content/we-retail/us/en/products/equipment/running/faba-running-pants/_jcr_content/root/product/image.img.jpg" alt/>
    </noscript>

</div>

      </div>

      <h3 class="we-ProductsGrid-item-title h4">Faba Running Pants</h3>
      <span class="we-ProductsGrid-item-subtitle small text-muted">pants</span>

      <strong class="we-ProductsGrid-item-price">
        <span>$39.99</span>
        <span class="we-ProductsGrid-item-price-new"></span>
        <s class="we-ProductsGrid-item-price-old"></s>
      </strong>

      <span class="we-ProductsGrid-item-discount hidden"><span></span>off</span>
      <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/running/faba-running-pants.html" class="we-ProductsGrid-item-link"></a>

    </div>
    <!-- /.we-ProductsGrid-item -->
  </we-product-item>
</li>
  </ul>
</div>

</div>
<div class="button aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">
<a class="btn btn-primary btn-action cq-dd-linkTo " href="/content/we-retail/us/en/products/equipment.html" role="button">All equipment</a>
</div>
<div class="cmp cmp-title aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">
<h2>Winter is coming, get ready</h2>

</div>
<div class="categoryteaser aem-GridColumn aem-GridColumn--default--6">
<div class="we-CategoryTeaser cq-dd-image">
  <div class="crop crop-16_9">
    <img class="crop__content" data-lazy-src="/content/we-retail/us/en/equipment/jcr%3acontent/root/responsivegrid/category_teaser_643606949.img.jpeg"/>
  </div>

  <h2></h2>
  <h3></h3>

  <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/snow-sports.html" class="btn btn-action btn-primary">Snow Sports</a>
</div>
</div>
<div class="categoryteaser aem-GridColumn aem-GridColumn--default--6">
<div class="we-CategoryTeaser cq-dd-image">
  <div class="crop crop-16_9">
    <img class="crop__content" data-lazy-src="/content/we-retail/us/en/equipment/jcr%3acontent/root/responsivegrid/category_teaser_883210151.img.jpeg"/>
  </div>

  <h2></h2>
  <h3></h3>

  <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/snow-sports.html" class="btn btn-action btn-primary">Snowboarding</a>
</div>
</div>

  <div class="new newpar section aem-Grid-newComponent">

</div>

</div></div>
<div class="footer aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">

  <footer class="we-Footer width-full">
    <div class="container">

      <div class="row">

        <div class="col-md-4">
          <div class="we-Logo we-Logo--big">
            we.<strong>Retail</strong>
          </div>
        </div>

        <div class="col-md-8 col-xs-12">

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-xs-3">
              <div class="we-Footer-nav">
                <h2 class="h4">
                  <a href="/content/we-retail/us/en/experience.html">Experience</a>
                </h2>
              </div>
            </div>

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-xs-3">
              <div class="we-Footer-nav">
                <h2 class="h4">
                  <a href="/content/we-retail/us/en/men.html">Men</a>
                </h2>
              </div>
            </div>

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-xs-3">
              <div class="we-Footer-nav">
                <h2 class="h4">
                  <a href="/content/we-retail/us/en/women.html">Women</a>
                </h2>
              </div>
            </div>

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-xs-3">
              <div class="we-Footer-nav">
                <h2 class="h4">
                  <a href="/content/we-retail/us/en/equipment.html">Equipment</a>
                </h2>
              </div>
            </div>

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-xs-3">
              <div class="we-Footer-nav">
                <h2 class="h4">
                  <a href="/content/we-retail/us/en/about-us.html">About Us</a>
                </h2>
              </div>
            </div>

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-xs-3">
              <div class="we-Footer-nav">
                <h2 class="h4">
                  <a href="/content/we-retail/us/en/products.html">Products</a>
                </h2>
              </div>
            </div>

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-xs-3">
              <div class="we-Footer-nav">
                <h2 class="h4">
                  <a href="/content/we-retail/us/en/community.html">community</a>
                </h2>
              </div>
            </div>

        </div>

      </div>

      <div class="row we-Footer-section we-Footer-section--sub">
        <div class="we-Footer-section-item">
          <span class="text-uppercase text-muted">&copy; All rights reserved</span>
        </div>
        <div class="we-Footer-section-item">
          <a href="#" class="text-uppercase text-muted">Terms of use & privacy policy</a>
        </div>
      </div>

      <div class="row">
        <div class="col-md-12">
          <div class="text-center">
            <a href="#top" class="btn btn-action btn-action-up btn-primary">Ride to the top</a>
          </div>
        </div>
      </div>

    </div>
  </footer>

</div>

  <div class="new newpar section aem-Grid-newComponent">

</div>

</div></div>

</div>

<script type="text/javascript" src="/etc.clientlibs/clientlibs/granite/jquery-ui.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/etc.clientlibs/weretail/clientlibs/clientlib-base.js"></script>

  </body>
</html>

JSON

{
 "designPath": "/etc/designs/we-retail",
 "title": "Equipment",
 "lastModifiedDate": 1507623887022,
 "templateName": "hero-page",
 "cssClassNames": "page",
 "language": "en",
 ":type": "weretail/components/structure/page",
 ":items": {
  "root": {
   "columnCount": 12,
   "gridClassNames": "aem-Grid aem-Grid--12 aem-Grid--default--12",
   ":items": {
    "header": {
     "columnClassNames": "aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12",
     ":type": "weretail/components/structure/header",
     "theme": "inverse"
    },
    "hero_image": {
     "columnClassNames": "aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12",
     "smartSizes": [],
     "smartImages": [],
     "lazyEnabled": true,
     ":type": "weretail/components/content/heroimage"
    },
    "responsivegrid": {
     "columnClassNames": "aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12",
     "columnCount": 12,
     "gridClassNames": "aem-Grid aem-Grid--12 aem-Grid--default--12",
     ":items": {
      "title": {
       "columnClassNames": "aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12",
       ":type": "weretail/components/content/title",
       "jcr:title": "Welcome! Our finest equipment!",
       "type": "h2"
      }
     },
     ":itemsOrder": [
      "title"
     ],
     ":type": "wcm/foundation/components/responsivegrid"
    },
    "footer": {
     "columnClassNames": "aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12",
     ":type": "weretail/components/structure/footer"
    }
   },
   ":itemsOrder": [
    "header",
    "hero_image",
    "responsivegrid",
    "footer"
   ],
   ":type": "wcm/foundation/components/responsivegrid"
  }
 },
 ":itemsOrder": [
  "root"
 ]
}
OPMERKING

Voor JSON-export van de Core Components is release 1.1.0 van de Core Components vereist. Zie de compatibiliteitsinformatie voor Core Components v1 voor meer informatie .

Dialoogvenster Bewerken

Omdat de component de gehele pagina vertegenwoordigt, worden instellingen die normaal gesproken in een bewerkingsdialoogvenster staan, gevonden in het dialoogvenster Pagina-eigenschappen venster.

Ontwerpdialoogvenster

Omdat de component de volledige pagina vertegenwoordigt, is het ontwerpdialoogvenster toegankelijk via Pagina-informatie -> Paginaontwerp.

Met behulp van het venster Paginaontwerp kunt u bibliotheken aan de clientzijde definiëren die met de pagina moeten worden geladen.

 • Als u een nieuw veld wilt toevoegen, klikt u op de knop Toevoegen onder de velden.
 • Als u een veld wilt verwijderen, klikt of tikt u op het prullenbakpictogram naast het veld dat u wilt verwijderen.
 • Als u de laadvolgorde wilt wijzigen, klikt of tikt u op de greep naast het te verplaatsen veld.

Voor meer informatie over het gebruiken van cliënt-zijbibliotheken zie Clientzijbibliotheken gebruiken.

Technische details

De meest recente technische documentatie over de pagina-component kan op GitHub worden gevonden.

Het volledige kerncomponentenproject kan van GitHub worden gedownload.

Meer informatie over het ontwikkelen van kerncomponenten vindt u in de Documentatie voor ontwikkelaars van kerncomponenten.

Op deze pagina