Komponent för dolt formulär

Senaste uppdatering: 2022-06-27
 • Skapat för:
 • Developer
  Admin
  User

Komponenten Core Component Form Hidden gör det möjligt att visa ett dolt fält.

Användning

Komponenten Core Component Form Hidden gör det möjligt att skapa dolda fält som skickar information om den aktuella sidan tillbaka till AEM och är avsedd att användas tillsammans med formulärbehållarkomponent.

Fältegenskaperna kan definieras av innehållsredigeraren i konfigurera dialogruta.

Version och kompatibilitet

Den aktuella versionen av Form Hidden Component är v2, som introducerades i version 2.0.0 av Core Components i januari 2018 och som beskrivs i det här dokumentet.

Följande tabell visar alla versioner av komponenten som stöds, de AEM versionerna som komponenterna är kompatibla med och länkar till dokumentation för tidigare versioner.

Komponentversion AEM 6.4 AEM 6.5 AEM as a Cloud Service
v2 Kompatibel med
version 2.17.4 och tidigare
Kompatibel Kompatibel
v1 Kompatibel Kompatibel Kompatibel

Mer information om versioner och versioner av kärnkomponenter finns i dokumentet Huvudkomponentversioner.

Exempel på komponentutdata

Om du vill visa Form Hidden Component och se exempel på dess konfigurationsalternativ samt HTML och JSON-utdata går du till Komponentbibliotek.

Teknisk information

Den senaste tekniska dokumentationen om komponenten för dolda formulär finns på GitHub.

Mer information om hur du utvecklar kärnkomponenter finns i Dokumentation för grundkomponentutvecklare.

Konfigurera dialogruta

I dialogrutan Konfigurera kan innehållsförfattaren definiera parametrarna för det dolda fältet.

Dialogrutan Redigera dolt formulär

 • Namn - Namnet på det fält som skickas in tillsammans med formulärdata
 • Värde - Fältets värde som skickas med formulärdata
 • ID - Med det här alternativet kan du styra den unika identifieraren för komponenten i HTML och i Datalager.
  • Om inget anges genereras ett unikt ID automatiskt åt dig och du hittar det genom att granska den resulterande sidan.
  • Om ett ID anges är det författarens ansvar att se till att det är unikt.
  • Om du ändrar ID:t kan det påverka spårningen av CSS, JS och datalager.

Eftersom komponenten Formulär-dold normalt inte har några synliga attribut visas komponentens platshållare i redigeraren med Namn och Värde fältvärden om de har tilldelats för att hjälpa författaren att identifiera rätt Form Hidden-komponent.

Exempel på formulärdold komponent

Designdialogruta

Fliken Format

Komponenten Form Hidden stöder AEM Formatsystem.

På denna sida