Button-komponent

Senaste uppdatering: 2022-08-29
 • Skapat för:
 • Developer
  Admin
  User

Komponenten Core Component Button gör det möjligt att konfigurera och visa ett knappobjekt på en sida.

Användning

Komponenten Core Component Button gör att du kan inkludera en knapp på en sida.

Version och kompatibilitet

Den aktuella versionen av Button-komponenten är v2, som introducerades i version 2.18.0 av Core-komponenterna i februari 2022, och som beskrivs i det här dokumentet.

Följande tabell visar alla versioner av komponenten som stöds, de AEM versionerna som komponenterna är kompatibla med och länkar till dokumentation för tidigare versioner.

Komponentversion AEM 6.4 AEM 6.5 AEM as a Cloud Service
v2 - Kompatibel Kompatibel
v1 Kompatibel Kompatibel Kompatibel

Mer information om versioner och versioner av kärnkomponenter finns i dokumentet Huvudkomponentversioner.

Exempel på komponentutdata

Om du vill se exempel på Button-komponenten och dess konfigurationsalternativ samt HTML och JSON-utdata går du till Komponentbibliotek.

Teknisk information

Den senaste tekniska dokumentationen om Button-komponenten finns på GitHub.

Mer information om hur du utvecklar kärnkomponenter finns i Dokumentation för grundkomponentutvecklare.

Konfigurera dialogruta

I dialogrutan Konfigurera kan innehållsförfattaren definiera knappen och hur den ska fungera och visas för en besökare på sidan.

Fliken Egenskaper

Fliken Egenskaper i redigeringsdialogrutan för Button-komponenten

 • Text - Den text som ska visas på knappen
 • Länk - Länka till en innehållssida i AEM, en extern resurs eller ett ankare
  • Använd Dialogrutan Markering för att välja en bana i AEM.
 • Öppna länk på ny flik - Om det här alternativet är markerat öppnas länken på en ny webbläsarflik.
 • Ikon - Identifierare för att visa en ikon i knappen
 • ID - Med det här alternativet kan du styra den unika identifieraren för komponenten i HTML och i Datalager.
  • Om inget anges genereras ett unikt ID automatiskt åt dig och du hittar det genom att granska den resulterande sidan.
  • Om ett ID anges är det författarens ansvar att se till att det är unikt.
  • Om du ändrar ID:t kan det påverka spårningen av CSS, JS och datalager.

Fliken Tillgänglighet

Fliken Tillgänglighet i redigeringsdialogrutan för Button-komponenten

Tillgänglighet -tabb kan värden anges för Tillgänglighet för ARIA -etiketter för komponenten.

 • Etikett - Värdet på ett ARIA-etikettattribut för komponenten

Fliken Format

Fliken Stilar i redigeringsdialogrutan för Button-komponenten

Button-komponenten stöder AEM Formatsystem..

Använd listrutan för att välja de format som du vill använda på komponenten. Markeringar som görs i redigeringsdialogrutan har samma effekt som de som väljs i komponentverktygsfältet.

Format måste konfigureras för den här komponenten i designdialogruta för att den nedrullningsbara menyn ska vara tillgänglig.

Designdialogruta

Fliken Format

Button-komponenten stöder AEM Formatsystem.

Adobe-klientdatalager

Button-komponenten har stöd för Adobe Client Data Layer.

På denna sida