Utöka datalagret för klienten Adobe

Du kan utöka kärnkomponenterna med anpassade dialogrutealternativ som gör att innehållsförfattare kan ange ytterligare information om datalagret.

Om du vill ta med de här fälten i datalagret som tillhandahålls av kärnkomponenterna, måste du utöka komponentmodellen som implementerar sina egna speciella datalagermetoder.

Exempel: Titelkomponent

En kärnkomponent som Title-komponenten utökar komponenten som har en getData-metod som returnerar ComponentData som standard.

ComponentData serialiserar fördefinierade fält som din komponent kan implementera, precis som getDataLayerLinkUrl och getDataLayerTitle för TitleImpl.

Därför kan din anpassade Sling-modell ha en getData-metod som returnerar ett objekt som utökar ComponentData för att returnera fler fält.

Då läggs ett data-cmp-data-layer-attribut till i HTML-elementet för komponenten med JSON för data som ska fyllas i i datalagret. Nu kan du implementera skript som lyssnar på dessa data eller relaterade händelser.

TIPS

Om du vill utforska datalagrets flexibilitet ytterligare kan du granska integreringsalternativen, inklusive hur du aktiverar datalagret för dina anpassade komponenter.

På denna sida