Utöka datalagret för klienten Adobe

Senaste uppdatering: 2023-05-20
  • Skapat för:
  • Developer
    Admin

Du kan utöka kärnkomponenterna med anpassade dialogrutealternativ som gör att innehållsförfattare kan ange ytterligare information om datalagret.

Om du vill ta med de här fälten i datalagret som tillhandahålls av kärnkomponenterna, måste du utöka komponentmodellen som implementerar sina egna speciella datalagermetoder.

Exempel: Titelkomponent

En kärnkomponent som Titelkomponent extends Komponent som har getData metod som returnerar som standard ComponentData.

ComponentData serialiserar fördefinierade fält som komponenten kan implementera, som getDataLayerLinkUrl och getDataLayerTitle för TitleImpl.

Därför kan din anpassade Sling-modell ha en getData metod som returnerar ett objekt som utökas ComponentData för att returnera fler fält.

Om du gör det lägger du till en data-cmp-data-layer -attributet till elementet HTML i komponenten med JSON för de data som ska fyllas i till datalagret. Nu kan du implementera skript som lyssnar på dessa data eller relaterade händelser.

TIPS

Om du vill utforska datalagrets flexibilitet ytterligare kan du granska integreringsalternativen, inklusive hur du aktiverar datalagret för dina anpassade komponenter.

På denna sida