De gegevenslaag van de Cliënt van Adobe uitbreiden

U kunt de Componenten van de Kern met de opties van de douanedialoog uitbreiden die inhoudsauteurs toestaan om extra informatie met betrekking tot de Laag van Gegevens in te gaan.

Om deze gebieden in de Laag van Gegevens te omvatten die door de Componenten van de Kern wordt verstrekt, moet u het model van de component uitbreiden die zijn eigen specifieke methodes van de gegevenslaag uitvoert.

Voorbeeld: Component Title

Een kerncomponent zoals de Titelcomponent breidt Component uit, die een getData methode heeft die door gebrek ComponentData terugkeert..

ComponentData serialiseert vooraf bepaalde gebieden die uw component, als getDataLayerLinkUrl en getDataLayerTitle voor TitleImpl. kan uitvoeren.

Daarom kan uw aangepaste Sling-model een getData-methode hebben die een object retourneert dat ComponentData uitbreidt om meer velden te retourneren.

Als u dit doet, wordt een data-cmp-data-layer-kenmerk toegevoegd aan het HTML-element van uw component met de JSON van de gegevens die worden gevuld met de gegevenslaag. Op dit punt kunt u scripts implementeren die naar deze gegevens of verwante gebeurtenissen luisteren.

TIP

Om de flexibiliteit van de Laag van Gegevens verder te onderzoeken, herzie over de integratieopties met inbegrip van hoe te om de Laag van Gegevens voor uw douanecomponenten toe te laten.

Op deze pagina