Sling Context-Aware Configurations and Core Components

Kontextmedvetna konfigurationer är en funktion i Sling. De är konfigurationer som är relaterade till en innehållsresurs eller ett resursträd och som utnyttjas av kärnkomponenterna för att tillåta platsomfattande konfigurationer.

Sling Context-Aware Configurations

Din plats kan behöva olika konfigurationer för olika webbplatsregioner, till exempel där vissa parametrar kan delas, vilket kräver arv för kapslade kontexter och globala reservvärden. AEM utnyttjar konfigurationer som är anpassade till Sling-kontext, vilket möjliggör detta.

Mer information om konfigurationer i AEM finns i dokumentationen till konfigurations- och konfigurationsläsaren.

Använd i kärnkomponenterna

Ett antal grundkomponentfunktioner utnyttjar kontextmedvetna konfigurationer. Alla sådana konfigurationer finns under följande nod:

  • /conf/<my-site>/sling:configs/<my-configuration>

Enskilda konfigurationer beror på den specifika komponenten eller funktionen. Funktioner för de kärnkomponenter som använder kontextmedvetna konfigurationer är:

På denna sida