ui.tests Module of the AEM Project Archetype

Det finns tre testnivåer i projektet:

I den här artikeln beskrivs de UI-tester som är tillgängliga som en del av modulen ui.tests.

Kör gränssnittstester

Testa genom att köra:

mvn verify -Pui-tests-local-execution

Efter körningen är rapporter och loggar tillgängliga i mappen target/reports.

Ytterligare alternativ

Gränssnittstester kan köras med många olika alternativ, bland annat för headless-testning mot en lokal webbläsare och som en Docker-bild. Mer information finns i filen README.md i modulen ui.tests.

På denna sida