ui.tests Module van het Archetype van het AEM Project

Het project bevat drie testniveaus:

Dit artikel beschrijft de tests UI beschikbaar als deel van de module ui.tests.

UI-tests uitvoeren

Om te testen, voer uit:

mvn verify -Pui-tests-local-execution

Na uitvoering zijn rapporten en logbestanden beschikbaar in de map target/reports.

Aanvullende opties

De tests UI kunnen met vele verschillende opties worden in werking gesteld met inbegrip van voor hoofdloze het testen tegen lokale browser en als beeld van het Dokker. Zie het README.md- dossier van ui.tests module voor verdere informatie.

Op deze pagina