ui.content-modulen för AEM Project Archetype

Senaste uppdatering: 2023-05-20
  • Skapat för:
  • Developer
    Admin

Maven ui.content (<src-directory>/<project>/ui.content) innehåller baslinjeinnehåll och konfigurationer under /content och /conf. ui.content kompileras till ett AEM paket ungefär som ui.apps. Den största skillnaden är att noderna som lagras i ui.content kan ändras direkt på AEM. Detta inkluderar sidor, DAM-resurser och redigerbara mallar. Modulen ui.content kan användas för att lagra exempelinnehåll för en ren instans och/eller för att skapa vissa baslinjekonfigurationer som ska hanteras i källkontrollen.

filter.xml

The filter.xml filen för modulen ui.content finns på <src>/<project>/ui.content/src/main/content/META-INF/vault/filter.xml och innehåller sökvägarna som ska inkluderas och installeras med paketet ui.content. Observera att mode="merge" attribut läggs till i sökvägen. Detta garanterar att konfigurationer som distribueras med en koddistribution inte automatiskt åsidosätter innehåll eller konfigurationer som har skapats direkt på AEM.

ui.content/pom.xml

Modulen ui.content, liksom modulen ui.apps, använder plugin-programmet FileVault Package. Ui.content-pom (<src>/<project>/ui.content/pom.xml) innehåller en extra konfigurationsegenskap med namnet acHandling, ställs in på merge_preserve. Detta ingår eftersom modulen ui.content innehåller åtkomstkontrollistor (ACL) som är behörigheter, som avgör vem som kan redigera mallarna. För att dessa ACL-listor ska kunna importeras till AEM acHandling egenskapen krävs.

På denna sida