it.tests Module of the AEM Project Archettype

Det finns tre testnivåer i projektet:

I den här artikeln beskrivs de integrationstester som är tillgängliga som en del av modulen it.tests.

Kör integreringstester

Integrationstesterna på serversidan gör att enhetstester kan köras i AEM-miljön, dvs. på den AEM servern. Testa genom att köra:

mvn clean verify -PintegrationTests

På denna sida