Kärnmodul av AEM projekttyp

Kärnmodellen (<src-directory>/<project>/core) innehåller all Java-kod som behövs för implementeringen. Modulen paketerar all Java-kod och distribuerar den till AEM som en OSGi Bundle.

Plugin-programmet Maven Bundle som definieras i <src-directory>/<project>/core/pom.xml ansvarar för att kompilera Java-koden till ett OSGi-paket som kan identifieras av AEM OSGi-behållare. Observera att det här är platsen för Sling Models definieras.

Även om det är ovanligt att kärnpaketet måste driftsättas oberoende av modulen ui.apps i miljöer på den övre nivån, är det bra att driftsätta kärnpaketet direkt under lokal utveckling/testning. Med Maven Sling-pluginen kan kärnpaketet användas för att AEM direkt utnyttja autoInstallBundle profil enligt definition i överordnad POM.

mvn -PautoInstallBundle clean install

När du är klar bör du kunna se Bundles Console på http://<host>:<port>/system/console/bundles.

Enhetstester

Enhetstestet i kärnmodulen visar klassiska enhetstestningar av koden i paketet. Testa genom att köra:

mvn clean test

På denna sida