De Module van de kern van het AEM Project Archetype

Laatste update: 2022-10-18
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    Admin

De kernmodule (<src-directory>/<project>/core) bevat alle Java-code die nodig is voor de implementatie. De module zal alle code van Java verpakken en aan de AEM instantie als Bundel OSGi opstellen.

De bundelplug-in Maven in het dialoogvenster <src-directory>/<project>/core/pom.xml is verantwoordelijk voor het compileren van de code van Java in een bundel OSGi die door AEM container OSGi kan worden erkend. Hier wordt de locatie van verkoopmodellen gedefinieerd.

Hoewel het zeldzaam is dat de kernbundel onafhankelijk van de module ui.apps in hogere niveaumilieu's moet worden opgesteld, is het direct opstellen van de kernbundel nuttig tijdens lokale ontwikkeling/het testen. Met de plug-in Maven Sling kan de kernbundel worden geïmplementeerd om AEM rechtstreeks gebruik te maken van de autoInstallBundle profiel zoals gedefinieerd in het dialoogvenster parent POM.

mvn -PautoInstallBundle clean install

Als de uitvoering is voltooid, kunt u de bundelconsole weergeven op http://<host>:<port>/system/console/bundles.

Eenheidstests

De eenheidstest in de kernmodule toont de klassieke eenheidstests van de code in de bundel. Om te testen, voer uit:

mvn clean test

Op deze pagina