Deelvenstercontainer

In een adaptief formulier is een deelvenster een containerelement dat kan worden gebruikt om gerelateerde formulierelementen te groeperen. Hiermee kunt u verschillende formulierelementen op een logische en zinvolle manier groeperen en ordenen. Hierdoor kunnen de algehele structuur en leesbaarheid van het formulier worden verbeterd, zodat gebruikers het formulier eenvoudiger kunnen begrijpen en navigeren.

Deelvensters kunnen worden gebruikt om inklapbare secties te maken. Dit kan handig zijn om complexe of minder vaak gebruikte formuliervelden te verbergen, zodat het formulier eenvoudig en gebruiksvriendelijk blijft. U kunt hiermee ook andere componenten opnemen, zoals tekst, selectievakje en knop.

U kunt deze ook gebruiken om verschillende op regels gebaseerde handelingen in te stellen, zoals het verzenden van een formulier, het openen van een website, het tonen/verbergen van componenten of het toevoegen van een exemplaar van een deelvenster.

Voorbeeld

Gebruik

Er zijn verschillende redenen om een deelvenster in een formulier te gebruiken, zoals:

 • Formulierelementen ordenen: Met een deelvenster kunt u gerelateerde formulierelementen groeperen, zodat gebruikers het formulier eenvoudiger kunnen begrijpen en navigeren.

 • Formulierstructuur verbeteren: Door formulierelementen in deelvensters te groeperen, kunt u de algemene structuur en leesbaarheid van het formulier verbeteren, zodat u het formulier eenvoudiger kunt begrijpen.

 • Inklapbare secties maken: Deelvensters kunnen worden gebruikt om inklapbare secties te maken. Dit kan handig zijn om complexe of minder vaak gebruikte formuliervelden te verbergen, zodat het formulier eenvoudig en gebruiksvriendelijk blijft.

 • Verbeterde bruikbaarheid: Door deelvensters te gebruiken om formulierelementen te ordenen, kunt u het formulier gebruiksvriendelijker en gebruiksvriendelijker maken. Dit kan leiden tot hogere voltooiingssnelheden.

Versie en compatibiliteit

De Adaptive Forms Accordion Core Component is in februari 2023 uitgebracht als onderdeel van Core Components 2.0.4 for Cloud Service and Core Components 1.1.12 voor AEM 6.5.16.0 Forms of hoger. Hier volgt een tabel met alle ondersteunde versies, AEM compatibiliteit en koppelingen naar de bijbehorende documentatie:

Componentversie AEM as a Cloud Service AEM 6.5.16.0 Forms of hoger
v1 Compatibel met
versie 2.0.4 en hoger
Compatibel met
release 1.1.12 en later, maar minder dan 2.0.0.

Raadpleeg voor meer informatie over versies en releases van de Core Component de Core Components-versies document.

Technische details

Lees de meest recente informatie over de Adaptive Forms Panel Container Core Component in de technische documentatie over GitHub. Raadpleeg de Documentatie voor ontwikkelaars van kerncomponenten.

Dialoogvenster configureren

Met het dialoogvenster Configureren kunt u de containerervaring van het deelvenster eenvoudig aanpassen voor bezoekers. U kunt ook eenvoudig containeropties voor deelvensters definiëren voor een naadloze gebruikerservaring.

Tabblad Standaard

Het tabblad Basis

 • Naam - U kunt een formuliercomponent gemakkelijk herkennen met de unieke naam, zowel in het formulier als in de regeleditor, maar de naam mag geen spaties of speciale tekens bevatten.

 • Titel - Met Titel kunt u een component gemakkelijk herkennen in een formulier. Standaard wordt de titel boven op de component weergegeven. Als u geen titel toevoegt, wordt de naam van de component weergegeven in plaats van de titeltekst.

 • Titel verbergen - Selecteer de optie om de titel van de component te verbergen.

 • Gegevens in object laten teruglopen - Kies "Gegevens laten teruglopen in een object" om de veldgegevens in de wizard in een JSON-object te plaatsen. Als deze optie niet is gekozen, heeft de verzendgegevens-JSON een platte structuur voor de velden van de wizard.

 • Layout - U kunt een vaste lay-out (Eenvoudig) of een flexibele lay-out (Responsief raster) voor uw wizard gebruiken. De eenvoudige lay-out houdt alles vast op de plaats, terwijl het Responsieve Net u toestaat om de positie van componenten aan uw behoeften aan te passen. Gebruik bijvoorbeeld Responsief raster om "Voornaam", "Tweede naam" en "Achternaam" in één rij uit te lijnen in een formulier.

 • Bindverwijzing - Een bind verwijzing is een verwijzing naar een gegevenselement dat in een externe gegevensbron wordt opgeslagen en in een vorm wordt gebruikt. Met de bind-verwijzing kunt u gegevens dynamisch binden aan formuliervelden, zodat in het formulier de meest actuele gegevens uit de gegevensbron kunnen worden weergegeven. Een bind-verwijzing kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de naam en het adres van een klant in een formulier weer te geven op basis van de id van de klant die in het formulier is ingevoerd. De bind verwijzing kan ook worden gebruikt om de gegevensbron met gegevens bij te werken ingegaan in de vorm. Op deze manier kunt u met AEM Forms formulieren maken die interageren met externe gegevensbronnen, zodat u een naadloze gebruikerservaring hebt voor het verzamelen en beheren van gegevens.

 • Component verbergen - Selecteer de optie om de component te verbergen voor het formulier. De component blijft toegankelijk voor andere doeleinden, zoals het gebruiken voor berekeningen in de Redacteur van de Regel. Dit is handig wanneer u informatie wilt opslaan die niet hoeft te worden bekeken of rechtstreeks door de gebruiker hoeft te worden gewijzigd.

 • Component uitschakelen - Selecteer de optie om de component uit te schakelen. De uitgeschakelde component is niet actief of bewerkbaar voor de eindgebruiker. De gebruiker kan de waarde van het veld zien, maar kan deze niet wijzigen. De component blijft toegankelijk voor andere doeleinden, zoals het gebruiken voor berekeningen in de Redacteur van de Regel.

Het tabblad Help-inhoud

Help-inhoud, tabblad

 • Korte beschrijving - Een korte beschrijving is een korte tekstuitleg met aanvullende informatie of verduidelijking over het doel van een specifiek formulierveld. Het helpt de gebruiker begrijpen welk type gegevens in het gebied moeten worden ingegaan en kan richtlijnen of voorbeelden verstrekken helpen ervoor zorgen dat de ingevoerde informatie geldig is en aan de gewenste criteria voldoet. Korte beschrijvingen blijven standaard verborgen. De optie Altijd korte beschrijving tonen gebruiken om de component onder de component weer te geven.

 • Altijd korte beschrijving tonen - Schakel de optie in om de korte beschrijving onder de component weer te geven.

 • Help-tekst - De Help-tekst verwijst naar aanvullende informatie of aanwijzingen die de gebruiker krijgt om deze te helpen bij het correct invullen van een formulierveld. Deze wordt weergegeven wanneer de gebruiker op het Help-pictogram (i) naast de component klikt. De Help-tekst biedt gedetailleerdere informatie dan de label- of plaatsaanduidingstekst van een formulierveld en is ontworpen om de gebruiker te helpen de vereisten of beperkingen van het veld te begrijpen. Het kan ook suggesties of voorbeelden bevatten om het invullen van het formulier eenvoudiger en nauwkeuriger te maken.

Tabblad Toegankelijkheid

Toegankelijkheid, tabblad

 • Tekst voor schermlezers - Tekst voor schermlezers verwijst naar extra tekst die is bedoeld om te worden gelezen door ondersteunende hulpmiddelen, zoals schermlezers, die door visueel gehandicapten worden gebruikt. Deze tekst bevat een audiobeschrijving van het doel van het formulierveld en kan informatie bevatten over de titel, beschrijving, naam en relevante berichten (aangepaste tekst) van het veld. Met de schermlezertekst kunt u ervoor zorgen dat het formulier toegankelijk is voor alle gebruikers, inclusief gebruikers met een visuele handicap, en krijgt deze een volledig inzicht in het formulierveld en de vereisten ervan.

 • HTML-rol voor schermlezer om aan te kondigen - De rol HTML is een kenmerk dat wordt gebruikt om het doel van een element HTML aan ondersteunende hulpmiddelen, zoals schermlezers, op te geven. Het rolattribuut wordt gebruikt om extra context en semantische betekenis aan een element te verstrekken, die het voor schermlezers gemakkelijker maken om de inhoud te interpreteren en aan de gebruiker aan te kondigen. In AEM Forms heeft het label van een formulierveld bijvoorbeeld de rol "label" en kan het invoerveld de rol "textbox" hebben. Hierdoor kan de schermlezer de relatie tussen het label en het invoerveld begrijpen en deze correct aan de gebruiker meedelen.

Ontwerpdialoogvenster

Het dialoogvenster Ontwerpen wordt gebruikt om CSS-stijlen voor de containercomponent van het deelvenster te definiëren en te beheren.

Tabblad Toegestane componenten

Tabbladen voor toegestane componenten

De Toegestane componenten kunt u in de sjablooneditor de componenten instellen die als items kunnen worden toegevoegd aan de deelvensters in de containercomponent van het deelvenster in de Adaptieve Forms-editor.

Tabblad Standaardcomponenten

Op dit tabblad kan de sjablooneditor de componenten toewijzen die als items kunnen worden toegevoegd aan de deelvensters in de containercomponent van het deelvenster in de Adaptieve Forms-editor.

Standaardcomponent van deelvenster

Instellingen voor responsief

Op dit tabblad kan de sjablooneditor het aantal kolommen instellen dat in het responsieve raster moet worden weergegeven.

Responsief raster

Tabblad Containerinstellingen

Op het tabblad Containerinstellingen kunt u de positie van componenten instellen in de Adaptieve Forms-editor.

Containerinstellingen

 • Layout: De eenvoudige lay-out houdt alles vast op de plaats, terwijl het Responsieve Net u toestaat om de positie van componenten te veranderen om uw behoeften aan te passen.
 • Lay-out uitschakelen: U kunt de lay-outselectie in het dialoogvenster Bewerken ook uitschakelen door de optie Lay-out uitschakelen selectievakje.
 • Achtergrondafbeelding inschakelen: Op dit tabblad kunt u de achtergrondafbeelding en -kleur instellen in de sjablooneditor.
 • Achtergrondkleur inschakelen: Op dit tabblad kunt u de achtergrondkleur instellen in de sjablooneditor.

Tabblad Stijlen

Het tabblad wordt gebruikt om CSS-stijlen voor een component te definiëren en te beheren. De container Core Component van het Adaptive Forms-deelvenster ondersteunt de AEM Stijlsysteem.

Het tabblad Stijl

 • Standaard CSS-klassen: U kunt een standaard CSS-klasse opgeven voor de Adaptive Forms Core Component.

 • Toegestane stijlen: U kunt stijlen definiëren door een naam op te geven en de CSS-klasse op te geven die de stijl vertegenwoordigt. U kunt bijvoorbeeld een stijl met de naam "vetgedrukte tekst" maken en de CSS-klasse "font-weight" opgeven: vet". U kunt deze stijlen in Adaptive Forms gebruiken of toepassen op een adaptief formulier. Als u een stijl wilt toepassen, selecteert u in de Adaptieve Forms-editor de component waarop u de editor voor de stijl wilt toepassen, navigeert u naar het dialoogvenster Eigenschappen en selecteert u de gewenste stijl in het menu Stijlen vervolgkeuzelijst. Als u de stijlen moet bijwerken of wijzigen, gaat u terug naar het dialoogvenster Ontwerpen, werkt u de stijlen op het tabblad Stijlen bij en slaat u de wijzigingen op.

 • HTML-rol voor schermlezer om aan te kondigen - De rol HTML is een kenmerk dat wordt gebruikt om het doel van een element HTML aan ondersteunende hulpmiddelen, zoals schermlezers, op te geven. Het rolattribuut wordt gebruikt om extra context en semantische betekenis aan een element te verstrekken, die het voor schermlezers gemakkelijker maken om de inhoud te interpreteren en aan de gebruiker aan te kondigen. In AEM Forms heeft het label van een formulierveld bijvoorbeeld de rol "label" en kan het invoerveld de rol "textbox" hebben. Hierdoor kan de schermlezer de relatie tussen het label en het invoerveld begrijpen en deze correct aan de gebruiker meedelen.

Op deze pagina