Arbeta med uppgifter

Senaste uppdatering: 2024-02-23

Uppgifter representerar arbetsuppgifter som ska utföras på innehåll. När du tilldelas en uppgift visas den i Inkorgen för arbetsflöde. Uppgiftsobjekt har värdet för uppgiften i kolumnen Typ.

Uppgifter används också i projekt för att avgöra hur fullständiga de aktuella uppgifterna är, inklusive arbetsflödesuppgifter.

Spåra projektförlopp

Du kan spåra projektförloppet genom att titta på aktiva/slutförda uppgifter i ett projekt som representeras av Uppgifter platta. Projektets förlopp kan avgöras av:

  • Uppgiftsruta: Ett övergripande förlopp för projektet visas i uppgiftsrutan på sidan med projektinformation.

  • Uppgiftsruta: När du klickar på uppgiftsrutan visas en lista med uppgifter. Den här listan innehåller detaljerad information om alla uppgifter som rör projektet.

Båda listar arbetsflödesuppgifter som du skapar direkt i Uppgifter platta.

Åtgärdsfönster

Om ett projekt innehåller några relaterade uppgifter visas en åtgärdsruta i projektet. Åtgärdsrutan visar projektets aktuella status. Detta baseras på befintliga uppgifter i arbetsflödet och inkluderar inga uppgifter som kommer att genereras i framtiden allt eftersom arbetsflödet fortsätter. Följande information visas i åtgärdsrutan:

  • Procent slutförda uppgifter
  • Procent av aktiva uppgifter
  • Procent av försenade uppgifter

Aktivitetspanel

Visa eller ändra uppgifter i ett projekt

Förutom att följa upp förloppet kanske du också vill visa mer information om projektet eller ändra det.

Uppgiftslista

Klicka på ellipsen (…) i aktivitetspanelen för att visa en lista med uppgifter som hör till projektet. Uppgifterna delas upp i överordnade arbetsflöden. Uppgiftsinformationen visas tillsammans med metadata som förfallodatum, tilldelad, prioritet och status.

Uppgiftslista

Uppgiftsinformation

Mer information om en viss uppgift finns i uppgiftslistan. Öppna.

Uppgiftsinformation

Visa och ändra aktivitetskommentarer

I Uppgiftsinformation kan du redigera eller lägga till kommentarer. Alla kommentarer i ett projekt visas dessutom i kommentarsområdet.

Kommentarer om uppgifter

Lägga till uppgifter

Du kan lägga till nya uppgifter i projekt. Dessa uppgifter visas sedan på aktivitetspanelen och är tillgängliga i inkorgen Meddelanden för att utföra åtgärder.

Så här lägger du till en uppgift:

  1. I projektet, i Uppgifter väljer du ikonen +. Fönstret Lägg till uppgift öppnas.

  2. Ange information om uppgiften. Titeln på uppgiften och vilken grupp den har tilldelats är obligatoriska. Ytterligare information som innehållssökväg, beskrivning, uppgiftsprioritet och förfallodatum är valfria. Dessutom kan du välja Avancerat för att ange namnet på uppgiften, som används för att namnge URL:en.

    Lägg till en uppgift

  3. Välj Skapa.

Arbeta med uppgifter i Inkorgen

Ett annat sätt att komma åt uppgifter är via Inkorgen. I inkorgen kan du öppna innehållet för att implementera ändringarna. När du är klar anger du aktivitetsstatus till Slutförd. Uppgifter visas också i inkorgen när de tilldelas till en användargrupp som du tillhör. I det här fallet kan alla medlemmar i gruppen utföra arbetet och slutföra uppgiften.

Uppgifter i inkorgen

Om du vill slutföra en uppgift markerar du uppgiften och klickar på Complete. Lägg till information till uppgiften och klicka sedan på Klar. Se Din inkorg för mer information.

Uppgiftsmeddelanden

På denna sida