Förhandsgranska innehåll

AEM erbjuder en tjänst för förhandsgranskning av webbplatser som gör att utvecklare och innehållsförfattare kan förhandsgranska webbplatsens slutresultat innan den når publiceringsmiljön och blir tillgänglig för allmänheten.

Det gör det lättare att förhandsgranska sidor som annars inte skulle vara synliga i redigeringsmiljön, som sidövergångar och annat innehåll på publiceringssidan.

Mer information om förhandsvisningsmiljöerna finns i dokumentet Hantera miljöer..

OBSERVERA

När du publicerar ett Experience Fragment för förhandsgranskning följer du i princip samma procedur som för en sida, även om du väljer Experience Fragments-konsolen eller redigeraren.

Publicera innehåll för förhandsgranskning

Du kan publicera innehåll till förhandsgranskningstjänsten med Hanterad publikation Gränssnitt.

  1. På webbplatskonsolen markerar du den eller de sidor du vill skicka för förhandsgranskning och klickar på Hantera publikation knapp

  2. I följande guide väljer du Förhandsgranska som mål

    hanterad publikation

  3. Klicka Nästa och sedan Publicera för att bekräfta.

  4. I en dialogruta visas URL:er för att komma åt innehållet i förhandsvisningsmiljön.

Du kan även använda de URL-adresser som visas i guiden för att visa förhandsgranskningsinnehållet, men du kan också lägga till preview- till publicerings-URL:en för produktionsinstansen.

https://preview-p<programID>-e>environmentID>.adobeaemcloud.com/<pathtopage>.html

Se dokumentet Hantera miljöer om du vill ha mer information om hur du hämtar URL:er för dina miljöer.

Innehåll kan också publiceras för förhandsgranskning med en arbetsflöde för publicera innehållsträd med agentId parametern inställd på preview eller genom att använda replikerings-API med AgentFilter konfigurerad för förhandsgranskning.

Avpublicera innehåll från förhandsgranskning

Avpublicera innehåll från Förhandsgranska miljön är i stort sett samma process som avpublicera sidor från Publicera miljö.

Den enda skillnaden är att du kan välja Mål att Förhandsgranska.

Konfigurera OSGi-inställningar för förhandsgranskningsnivån

OSGi-egenskapsvärdena för förhandsvisningsskiktet ärvs från publiceringsskiktet. Värdena för förhandsvisningsskiktet kan dock skilja sig från publiceringsskiktet genom att ställa in service parameter till värdet preview. Följande exempel på en OSGi-egenskap avgör URL:en för en integreringsslutpunkt.

[
{
"name":"INTEGRATION_URL",
"type":"string",
"value":"http://s2.integrationvendor.com",
"service": "preview"
}
]

Mer information finns i det här avsnittet i OSGi-konfigurationsdokumentationen.

Förhandsvisa felsökning med Developer Console

Följ de här stegen för att felsöka förhandsvisningsnivån med hjälp av utvecklarkonsolen:

  • I Developer Console, välj antingen — All Preview — eller en produktionsmiljö som innehåller föregående i namnet
  • Generera relevant information för förhandsvisningsinstansen Se Hantera miljöer om du vill ha mer information om hur du hämtar URL:er för dina miljöer.

På denna sida