Skapa en ny plats

Lär dig hur administratörer använder AEM skapa en ny webbplats med hjälp av webbplatsmallar för att definiera webbplatsens format och struktur.

Översikt

Innan innehållsförfattare kan skapa sidor med nytt innehåll måste webbplatsen först skapas. Hur framgångsrik en webbplats är beror i hög grad på den planering och de överväganden som ursprungligen gjordes för webbplatsens struktur, format och innehåll. Av den anledningen skapas den första webbplatsen vanligtvis av en AEM.

Om du vill veta mer om hur webbplatsmallarna gör att processen att skapa webbplatser går snabbt och flexibelt kan du läsa Skapa en dokumentation för administratören av den nya platsen.

På denna sida