Använda taggar

Taggar är ett snabbt och enkelt sätt att klassificera innehåll på en webbplats. Taggar kan ses som nyckelord eller etiketter som kan bifogas till en sida, en resurs eller annat innehåll för att göra det möjligt att söka efter innehållet och relaterat innehåll.

 • Se Administrera taggar om du vill ha information om hur du skapar och hanterar taggar och till vilka innehållstaggar har tillämpats.
 • Se Tagga för utvecklare om du vill ha information om taggningsramverket och inkludera och utöka taggar i anpassade program.

Tio skäl att använda märkord

 1. Ordna innehåll - Taggar gör livet enklare för författare eftersom de snabbt kan ordna innehåll med mindre ansträngning.
 2. Ordna taggar - När taggar organiserar innehåll organiserar hierarkiska taxonomier och namnutrymmen taggar.
 3. Djupt sorterade taggar - Med möjlighet att skapa taggar och undertaggar blir det möjligt att uttrycka hela taxonomiska system, som omfattar termer, undertermer och deras relationer. Detta gör att en andra (eller tredje) innehållshierarki kan skapas parallellt med den officiella.
 4. Kontrollerad taggning - Taggningen kan styras genom att behörigheter tillämpas på taggar och/eller namnutrymmen för att styra hur taggar skapas och används.
 5. Flexibel taggning - Taggar har många namn och ansikten: taggar, taxonomitermer, kategorier, etiketter och mycket annat. De är flexibla i sin innehållsmodell och i hur de kan användas, t.ex. när måldemografi kontureras, kategoriseras och klassificeras innehåll eller när en sekundär innehållshierarki skapas.
 6. Förbättrad sökning - Standardsökkomponenten i AEM innehåller i stort sett skapade taggar och använda taggar som du kan använda filter på för att begränsa resultaten till de som är relevanta.
 7. Aktivera SEO - Taggar som används som sidegenskaper visas automatiskt i metataggar på sidan så att de visas för sökmotorer.
 8. Enkel sofistikering - Taggar kan skapas från ett ord och med en knapptryckning. Därefter kan en titel, beskrivning och ett obegränsat antal etiketter läggas till för att ge taggen mer semantik.
 9. Konsekvens för kärna - Taggsystemet är en viktig komponent i AEM och används av alla AEM för att kategorisera innehåll. Programmeringsgränssnittet för taggning är även tillgängligt för utvecklare som skapar taggningsaktiverade program med tillgång till samma taxonomier.
 10. Kombinerar struktur och flexibilitet - AEM är idealiskt för att arbeta med strukturerad information på grund av inkapsling av sidor och banor. Det är lika kraftfullt när du arbetar med ostrukturerad information på grund av den inbyggda textsökningen. Taggning kombinerar styrkan hos både strukturen och flexibiliteten.

När du utformar innehållsstrukturen för en plats och metadatarammet för resurser bör du tänka på att taggningen är enkel och tillgänglig.

Tillämpar taggar

I redigeringsmiljön kan författare lägga till taggar genom att gå till sidegenskaperna och ange en eller flera taggar i Taggar/nyckelord fält.

Om du vill använda fördefinierade taggar använder du fältet Taggar och fönstret Markera taggar i fönstret Sidegenskaper. Fliken Standardtaggar är standardnamnutrymmet, vilket innebär att taxonomin inte har prefixet namespace-string:.

Markera flera taggar

Publiceringstaggar

På samma sätt som du kan publicera och avpublicera sidor kan du göra följande med taggar och namnutrymmen:

Aktivera

 • Aktivera enskilda taggar.

  Precis som för sidor måste nyligen skapade taggar aktiveras innan de blir tillgängliga i publiceringsmiljön.

OBSERVERA

När du aktiverar en sida öppnas en dialogruta automatiskt där du kan aktivera oaktiverade taggar som tillhör sidan.

Inaktivera

 • Inaktivera de markerade taggarna.

På denna sida