Skapa webbplats från mall

Senaste uppdatering: 2024-02-23

Lär dig hur du snabbt skapar en AEM webbplats med hjälp av en webbplatsmall.

Story hittills

I det föregående dokumentet från den AEM snabbplatsgenereringsresan Förstå Cloud Manager och arbetsflödet för att skapa snabbwebbplatser du har lärt dig om Cloud Manager och hur det knyter ihop den nya processen för att skapa snabbwebbplatser, och du bör nu:

 • Förstå hur AEM Sites och Cloud Manager samarbetar för att underlätta utvecklingen på frontend
 • Se hur anpassningssteget i gränssnittet är helt fristående från AEM och kräver ingen AEM kunskap.

Den här artikeln bygger på dessa grundläggande funktioner så att du kan ta det första konfigurationssteget och skapa en webbplats för en mall som du sedan kan anpassa med hjälp av verktygen i gränssnittet.

Syfte

Det här dokumentet hjälper dig att förstå hur du snabbt skapar en AEM webbplats med hjälp av en platsmall. När du har läst bör du:

 • Lär dig hur du hämtar AEM webbplatsmallar.
 • Lär dig hur du skapar en plats med hjälp av en mall.
 • Se hur du laddar ned mallen från din nya webbplats och kan ge den till frontutvecklaren.

Ansvarig roll

Den här delen av resan gäller för AEM.

Webbplatsmallar

Webbplatsmallar är ett sätt att kombinera grundläggande webbplatsinnehåll i ett bekvämt och återanvändbart paket. Webbplatsmallar innehåller i allmänhet information om baswebbplatsinnehåll och struktur- och webbplatsformatering så att du snabbt kommer igång med den nya webbplatsen. Den faktiska strukturen är följande:

 • files: Mapp med UI-kit, XD och eventuellt andra filer
 • previews: Mapp med skärmbilder av platsmallen
 • site: Innehållspaket för det innehåll som kopieras för varje plats som skapas från den här mallen, till exempel sidmallar, sidor och så vidare.
 • theme: Källor till malltemat för att ändra hur webbplatsen ser ut, t.ex. CSS, JavaScript osv.

Mallar är kraftfulla eftersom de kan återanvändas så att skribenterna snabbt kan skapa en webbplats. Och eftersom du kan ha flera mallar tillgängliga i AEM kan du tillgodose olika affärsbehov.

OBSERVERA

Webbplatsmallen ska inte blandas ihop med sidmallar. Platsmallar som beskrivs här definierar den övergripande strukturen för en plats. En sidmall definierar strukturen och det ursprungliga innehållet för en enskild sida.

Hämta en webbplatsmall

Det enklaste sättet att komma igång är att hämta den senaste versionen av AEM Standard Site Template från GitHub-databasen.

När du har laddat ned den kan du ladda upp den till AEM på samma sätt som andra paket. Se Avsnittet Ytterligare resurser om du vill ha mer information om hur du arbetar med paket.

TIPS

AEM standardmall kan anpassas efter ditt projekts behov och kan eliminera behovet av ytterligare anpassning. Det här ämnet ligger dock utanför den här kundresan. Mer information finns i GitHub-dokumentationen för standardplatsmallen.

TIPS

Du kan också välja att skapa mallen från källan som en del av ditt projektarbetsflöde. Det här ämnet ligger dock utanför den här kundresan. Mer information finns i GitHub-dokumentationen för standardplatsmallen.

Installera en platsmall

Det är enkelt att använda en mall för att skapa en plats.

 1. Logga in i AEM redigeringsmiljö och navigera till webbplatskonsolen

  • https://<your-author-environment>.adobeaemcloud.com/sites.html/content
 2. Välj Skapa längst upp till höger på skärmen och i listrutan väljer Plats från mall.

  Skapa en ny plats från en mall

 3. Välj Importera överst i den vänstra kolumnen.

  Guiden Skapa webbplats

 4. Leta reda på mallen i filläsaren du laddat ned tidigare och markera Överför.

 5. När den har överförts visas den i listan med tillgängliga mallar. Markera den för att markera den (vilket också visar information om mallen i den högra kolumnen) och markera den sedan Nästa.

  Välj en mall

 6. Ange en titel för din webbplats. Om det utelämnas kan du ange eller generera ett platsnamn från titeln.

  • Platsens titel visas i webbläsarens namnlist.
  • Webbplatsnamnet blir en del av webbadressen.
 7. Välj Skapa och den nya platsen skapas från webbplatsmallen.

  Information om den nya platsen

 8. I bekräftelsedialogrutan väljer du Klar.

  Dialogrutan Slutfört

 9. På webbplatskonsolen är de nya platserna synliga och kan navigeras för att utforska den grundläggande strukturen som definieras av mallen.

  Ny webbplatsstruktur

Innehållsförfattare kan nu börja skriva.

Krävs ytterligare anpassning?

Webbplatsmallar är mycket kraftfulla och flexibla och alla nummer kan skapas för ett projekt, vilket gör det enkelt att skapa olika webbplatsvarianter. Beroende på den nivå av anpassning som redan har gjorts för den webbplatsmall som du använder kanske du inte ens behöver anpassa gränssnittet ytterligare.

 • Om sajten inte kräver någon ytterligare anpassning, grattis! Din resa tar slut här!
 • Om du fortfarande behöver anpassa gränssnittet ytterligare, eller om du bara vill förstå hela processen om du behöver anpassa dig i framtiden, kan du fortsätta läsa.

Exempelsida

Om du behöver anpassa gränssnittet ytterligare bör du tänka på att den som utvecklar gränssnittet kanske inte känner till detaljerna i materialet. Därför är det en bra idé att ge utvecklaren en väg till typiskt innehåll som kan användas som referensbas när temat anpassas. Ett typiskt exempel är startsidan för webbplatsens huvudspråk.

 1. Navigera till startsidan för webbplatsens huvudspråk i webbläsaren och markera sedan den sida som du vill markera och markera sedan Redigera på menyraden.

  Normal hemsida

 2. I Editor väljer du Sidinformation i verktygsfältet och sedan Visa som publicerad.

  Redigera hemsidan

 3. Kopiera sökvägen till innehållet från adressfältet på fliken som öppnas. Det kommer att se ut som /content/<your-site>/en/home.html?wcmmode=disabled.

  Startsida

 4. Spara sökvägen som senare kan skickas till den som utvecklar gränssnittet.

Ladda ned temat

Nu när webbplatsen har skapats kan temat för webbplatsen som genererats av mallen hämtas och skickas till gränssnittsutvecklaren för anpassning.

 1. På webbplatskonsolen visar du Plats järnväg.

  Visa webbplatsspåret

 2. Välj roten för den nya platsen och välj sedan Hämta temakällor på platsjärnvägen.

  Hämta temakällor

Du har nu en kopia av temakällfilerna i dina nedladdningsfiler.

Konfigurera proxyanvändare

För att frontendutvecklaren ska kunna förhandsgranska anpassningarna med verkligt AEM innehåll från webbplatsen måste du konfigurera en proxyanvändare.

 1. I AEM från huvudnavigeringen går du till verktyg > Säkerhet > Användare.

 2. I användarhanteringskonsolen väljer du Skapa.

  Konsol för användarhantering

 3. I Skapa ny användare fönster måste du åtminstone ange:

  • ID - Observera detta värde eftersom du måste ge det till den som utvecklar gränssnittet.
  • Lösenord - Spara det här värdet säkert i ett lösenordsvalv eftersom du måste skicka det till klientutvecklaren.

  Ny användarinformation

 4. Grupper lägger du till proxyanvändaren i contributors grupp.

  • Typning i termen contributors utlösare AEM funktionen för automatisk komplettering så att gruppen enkelt kan markeras.

  Lägg till i grupp

 5. Välj Spara och stäng.

Du har nu slutfört konfigurationen. Innehållsförfattare kan nu börja skapa innehåll på webbplatsen och börja förbereda framsidan i nästa steg av kundresan.

What's Next

Nu när du är klar med den här delen av AEM snabbwebbplats:

 • Lär dig hur du hämtar AEM webbplatsmallar.
 • Lär dig hur du skapar en plats med hjälp av en mall.
 • Se hur du laddar ned mallen från din nya webbplats och kan ge den till frontutvecklaren.

Bygg vidare på den här kunskapen och fortsätt din AEM snabbwebbplats genom att granska dokumentet nästa gång Konfigurera din pipeline, där du skapar en pipeline för frontend för att hantera anpassningen av webbplatsens tema.

Ytterligare resurser

Vi rekommenderar att du går vidare till nästa del av processen Skapa snabbwebbplats genom att granska dokumentet Konfigurera din pipeline, Nedan följer ytterligare, valfria resurser som fördjupar sig i några koncept som nämns i det här dokumentet, men som inte behöver fortsätta på resan.

På denna sida