Översiktskonsol för Live Copy

The Live Copy - översikt konsolen gör att du kan

 • Visa/hantera arv på en webbplats.
  • Visa det blå trädet och motsvarande Live Copy-struktur, tillsammans med deras arvsstatus
  • Ändra arvsstatus, till exempel att avbryta och återuppta
  • Visa egenskaper för utkast och Live Copy
 • Utför utrullningsåtgärder.

Öppna Live Copy-översikt

Du kan öppna Live-kopieringsöversikt från:

Referenser till en designsida

The Live Copy - översikt kan öppnas från Referenser sidpanelen på Webbplatser konsol:

 1. I Webbplatser konsol, navigera till din ritningssida och markera den.

 2. Öppna Referenser markera Live-kopior.

  Live Copy from references rail

  TIPS

  Du kan också öppna referenser först och sedan välja en plan.

 3. Välj Live Copy - översikt om du vill visa och använda översikten över alla Live-kopior som hör till den valda planen.

 4. Använd Stäng för att avsluta och återgå till Webbplatser konsol.

Egenskaper för en blå sida

The Live Copy - översikt kan öppnas när du visar egenskaper för en ritningssida:

 1. Öppna Egenskaper för lämplig ritningssida.

 2. Öppna Blueprint -fliken - Live Copy - översikt visas i det övre verktygsfältet:

  Egenskaper för utkast, flik

 3. Välj Live Copy - översikt om du vill visa och använda översikten över alla Live-kopior som hör till den aktuella planen.

 4. Använd Stäng för att avsluta och återgå till Webbplatser konsol.

Använda Live Copy-översikt

The Live Copy - översikt I visas och visas en översikt över statusen för de Live-kopior som hör till den markerade sidan.

Live Copy Overview window

En utrullning beror på de synkroniseringsåtgärder som har definierats i den specifika utrullningskonfigurationen. Vissa åtgärder är beroende av ändringar i innehållet. Men det finns också många åtgärder som inte är beroende av ändringar i innehållet, men som är beroende av händelser som till exempel sidaktivering. Sådana händelser ändrar inte innehållet, men ändrar de interna egenskaperna som är relaterade till innehållet.

Statusfälten är också beroende av de synkroniseringsåtgärder som har definierats i den specifika rollout-konfigurationen och anger om det finns några sådana åtgärder för antingen utkast eller Live Copy sedan den senaste lyckade utrullningen. Ett statusfält återspeglar bara åtgärderna i den specifika utrullningskonfigurationen. Om ingen lyckad utrullning har utförts på en Live-kopia visas alltid statusen aktuell.

En utrullningskonfiguration definieras som targetActivate. Därför är en utrullning endast beroende av aktiveringshändelser. Statusfältet anger bara om några aktiveringshändelser har inträffat sedan den senaste utrullningen.

The Live Copy - översikt kan även användas för att utföra åtgärder på Live Copy:

 1. Öppna Live Copy - översikt.
 2. Välj önskad plan- eller Live Copy-sida så uppdateras verktygsfältet så att de tillgängliga åtgärderna visas. The funktionsmakron beroende på om du väljer en skiss eller Live Copy sida.

Åtgärder för en designsida

När du väljer en ritningssida är följande åtgärder tillgängliga:

Live Copy Overview-åtgärder för en plan

 • Redigera - Öppna ritningssidan för redigering.
 • Utrullning - Utför en utrullning för att föra över ändringar från källan till Live Copy.

Åtgärder för en Live Copy-sida

När du väljer en Live Copy-sida är följande åtgärder tillgängliga:

Live Copy Overview-åtgärder för en Live Copy

 • Redigera - Öppna sidan Live Copy för redigering.
 • Relationsstatus - Visa information om status och arv.
 • Synkronisera - Synkronisera en Live-kopia för att dra ändringar från källan till Live-kopian.
 • Återställ - Återställ en Live Copy-sida om du vill ta bort alla arvsannulleringar och återställa sidan till samma läge som källsidan.
 • Gör uppehåll - Inaktiverar tillfälligt relationen mellan en Live-kopia och dess designsida.
 • Återuppta - Med Återuppta kan du återskapa en pausad relation.
 • Koppla loss - Tar permanent bort den aktiva relationen mellan en Live Copy och dess designsida.

Relationsstatus

The Relationsstatus konsolen har två flikar med en rad funktioner.

Relationsstatus

Fliken innehåller detaljerad information om statusen för relationen mellan ritningen och Live Copy.

Fliken Relationsstatus

Live Copy

På den här fliken kan du visa och redigera Live Copy-konfigurationen.

Fliken Live Copy

På denna sida