Hanterare och översättning av flera webbplatser

Senaste uppdatering: 2023-08-15
  • Skapat för:
  • Admin

Adobe Experience Manager inbyggda verktyg för Multi Site Manager och översättning gör det enklare att lokalisera innehållet.

Dessa två funktioner kan kombineras för att passa för webbplatser som båda multinationella och flerspråkiga.

TIPS

Om du inte är van vid att översätta innehåll, se Site Translation Journey. Det är en guidad väg genom att översätta ditt AEM Sites-innehåll med AEM kraftfulla översättningsverktyg. Perfekt om du inte har någon erfarenhet av AEM eller översättning.

Flerspråkiga och flerspråkiga webbplatser

Ni kan effektivt skapa innehåll för multinationella och flerspråkiga webbplatser genom att kombinera Multi Site Manager och arbetsflödet för översättning.

Vanligtvis skapar du en primär webbplats på ett språk och för ett visst land, och använder sedan innehållet som bas för de andra webbplatserna, med översättning där det behövs.

  1. Översätt den primära platsen till olika språk.
  2. Använd Multi Site Manager till:
    1. Återanvänd innehåll från den primära webbplatsen och dess översättningar för att skapa webbplatser för andra länder och kulturer.
    2. Om det behövs frigör du element i Live-kopior för att lägga till lokaliseringsinformation.
TIPS

Begränsa användningen av Multi Site Manager till innehåll på ett språk.

Använd till exempel den primära engelska för att skapa den engelska versionen av sidorna för USA, Kanada och Storbritannien. Använd sedan den primära franska versionen för att skapa den franska versionen av sidor för Frankrike, Schweiz, Kanada och så vidare.

I följande diagram visas hur huvudbegreppen överlappar (men inte alla nivåer/element som berörs):

Översikt över lokalisering

I det här scenariot, och i jämförbara fall, hanterar inte MSM de olika språkversionerna som sådana.

  • MSM hanterar distributionen av översatt innehåll från en plan (d.v.s. en primär global) till Live-kopior (d.v.s. lokala platser) inom ett språks gränser.
  • The översättning integreringsfunktionerna i AEM, med översättningshanteringstjänster från tredje part, hanterar språken och översätter innehåll till dessa olika språk.

För mer avancerade användningsområden kan MSM även användas på andra primära språk.

TIPS

För alla användningsfall rekommenderas följande metodtips:

På denna sida