Analyserar strukturen för innehållsfragment

Senaste uppdatering: 2023-09-01
  • Skapat för:
  • User
    Developer

Innehållsfragment är utformade för Headless-leverans med GraphQL. Det innebär att de kan ha en struktur med flera lager.

I Experience Manager (AEM) finns flera metoder för att visa och analysera fragmentstrukturen.

Referenser

Strukturen byggs upp med hjälp av referenser:

Strukturträd

Öppna Strukturträd i redigeringsverktygsfältet för att visa den hierarkiska strukturen för innehållsfragmentet och dess referenser. Använd länkikonen för att öppna referenser.

Till exempel:

Content Fragment Editor - strukturträd

På denna sida