Adobe Analytics-integrering med AEM Screens Cloud

Senaste uppdatering: 2023-12-05
 • Skapat för:
 • Intermediate
  Admin
  Developer

Detta avsnitt behandlar följande ämnen:

 • Översikt
 • Arkitekturinformation

Ökning

AEM Screens utnyttjar Adobe Analytics och med det kan ni uppnå något unikt på marknaden - flerkanalsanalyser som hjälper er att korrelera innehåll som visas på plats med andra datakällor.

AEM Screens är en färdig integrerad lösning med Adobe Analytics och ger dig ett bevis på uppspelning.

I det här avsnittet beskrivs följande funktioner som används för att ansluta ett AEM Screens-projekt till Adobe Analytics:

 • Tillåter att uppspelningsrapportering kan styrkas per enhet
 • Tillåter granskning av uppspelningsrapportering efter tillgång
 • Ser till att alla spelarhändelser hämtas och tidsstämplas
 • Ser till att alla spelarhändelser lagras lokalt om uppspelningen inte är ansluten till ett nätverk
 • Gör det möjligt att skapa feedbackslingor som spårar uppspelningshändelser över tid
 • Tillåter systemet att ändra innehåll och layouter baserat på kriterier som innehållets författare har definierat

Adobe Analytics Integration med AEM Screens har alltså följande begränsningar mål:

 • Aktivera ROI från implementering av digitala signaturer
 • Integrera Analytics som grund för att i framtiden kunna samla in och analysera användningsinformation

Arkitekturinformation

En AEM Screens-kund vill förstå vilket innehåll som visades vid vilken tidpunkt och hur länge (aggregerat). Detta är en vanlig funktion för signeringslösning. I stället för att bygga upp våra egna analyser använder AEM Screens Adobe Analytics, och med det kan ni uppnå något unikt på marknaden - flerkanalsanalyser som hjälper till att korrelera innehåll som visas på plats med andra datakällor.

I följande diagram förklaras Adobe Analytics Integration med AEM Screens:

Integrering med Adobe Analytics

Aktivera Adobe Analytics i AEM Screens Cloud

Kontakta din Adobe Relationship Manager för att aktivera Adobe-analys i Screens Cloud.

Använda Adobe Analytics-tjänsten i AEM Screens Cloud

Det här scenariot anropar Analytics API via REST-anrop från en analystjänst i den inbyggda programvaran och kärnkomponenter för instrumentskärmar för att explicit skapa och skicka händelser som är specifika för ett visst användningsfall, samtidigt som det tillåter utökningsmöjligheter där anpassade meddelanden kan skickas till Analytics från en anpassad utvecklad kanal.

Analyshändelser lagras offline i indexedDB och sedan i chunked-läge och skickas till molnet.

OBSERVERA

Mer information om sekvensering och standarddatamodell för händelser finns i Konfigurera Adobe Analytics för AEM Screens för mer information.

På denna sida