Första gången du loggar in på skärmar as a Cloud Service

Onboarding-processen

När avtalet har undertecknats startar Adobe Managed Services (AMS) kundintroduktionen. När AMS etablerar AMS-instansen efter avtalet installeras AMS-screens-Cloud Feature Pack under provisioneringsfasen. Med funktionspaketet kan leverantören av skärmtjänster ansluta till AMS-instansen eller leverantören av skärminnehåll.

Lägga till användare i Adobe Admin Console

När du har fått ett organisations-ID för Adobe Identity Management System (IMS) kan du nu komma åt Adobe Admin Console. Se Adobe Admin Console om du vill veta mer om hur du lägger till användare i Admin Console.

OBSERVERA

Användarna har tillgång till AEM Cloud Service produktprofil så att de kan logga in på AEM med Adobe ID eller Federated ID.

What's Next

Nu när du har fått ett IMS-organisations-ID och lagts till som användare i Adobe Admin Console kan du nu lägga till skärmar som tillägg till ett nytt program eller till ett befintligt program i Cloud Manager.

På denna sida