Skapa en gren i Cloud Manager

I det här avsnittet beskrivs hur du skapar en gren för ditt program i Cloud Manager.

OBSERVERA

Se Använda guiden i Cloud Manager om du vill lära dig hur du skapar ett AEM programprojekt i Cloud Manager med hjälp av guiden.

Syfte

I följande avsnitt beskrivs hur du skapar en gren för ditt program i Cloud Manager med hjälp av guiden.

Steg för att skapa en gren för ditt skärmsprojekt i Cloud Manager

 1. Navigera till Cloud Manager och välj ikonen för att visa översiktssidan för Cloud Manager.

 2. Klicka på Skapa för att skapa en gren och ett projekt.

  bild

 3. Välj Titel och Nytt grennamn från Skapa en gren och ett projekt guide och klicka på Skapa.

  bild

 4. Kortet finns i Cloud Managers Översikt uppdaterar status när projekt skapas.

  bild

 5. När projektet har skapats visas uppdateringen av anropskortet i Cloud Managers Översikt sida.

  bild

What's Next

När du har lärt dig att skapa en gren för ditt projekt i Cloud Manager är du nu redo att gå vidare till nästa steg i introduktionsprocessen, det vill säga, Skapa och konfigurera miljön.

På denna sida