Lägga till skärmar som ett tillägg till ett nytt program i Cloud Manager

Senaste uppdatering: 2023-09-28

I det här avsnittet beskrivs hur du lägger till skärmar som ett tillägg till ett nytt program i Cloud Manager.

OBSERVERA

Se Program och programtyper om du vill veta mer om Cloud Manager-program.

Syfte

I följande avsnitt beskrivs hur du lägger till skärmar som ett tillägg till ett nytt program i Cloud Manager.

Steg för att lägga till skärmar som ett tillägg till ett nytt program i Cloud Manager

Följ stegen nedan för att lägga till skärmar som tillägg till ett nytt program i Cloud Manager:

 1. Navigera till Cloud Manager.

  OBSERVERA

  Se Introduktion till Cloud Manager om du vill veta mer om Cloud Manager.

 2. Klicka Lägg till program från landningssidan för Cloud Manager.

  bild

 3. Välj Ställ in för produktion i guiden Skapa program för att skapa ett produktionsprogram. Användaren kan godkänna standardprogramnamnet eller redigera det innan han eller hon väljer Fortsätt.

  bild

 4. Välj Skärmar som ett tillägg från Ställ in för produktion från det här steget i guiden och klicka Skapa.

  bild

 5. När du har skapat programmet kan du se ditt Cloud Manager-program. Till exempel SkärmarMolndemonstrationsprogram, vilket visas i bilden nedan, med skärmar som tillägg i programmet.

  bild

What's Next

När du har lärt dig att lägga till skärmar som ett tillägg till ett befintligt Cloud Manager-program och du ser ditt program under Cloud Managers program och produkter är du redo att gå vidare. Nästa steg i introduktionsprocessen är Skapa en gren för ditt projekt i Cloud Manager.

På denna sida