Lägga till skärmar i ett befintligt program i Cloud Manager

I det här avsnittet beskrivs hur du lägger till skärmar som ett tillägg till ett befintligt program i Cloud Manager.

OBSERVERA

Se Program och programtyper om du vill veta mer om Cloud Manager-program.

Syfte

Med följande steg får du lära dig hur du lägger till skärmtillägg i ett befintligt program i Cloud Manager.

Steg för att lägga till skärmtillägg i ett befintligt program i Cloud Manager

Följ stegen nedan för att lägga till skärmar som tillägg till ett befintligt program:

 1. Navigera till Cloud Manager.

  OBSERVERA

  Se Introduktion till Cloud Manager om du vill veta mer om Cloud Manager.

 2. Navigera till projektet och klicka på Redigera program från Cloud Managers Översikt sida.

  bild

  OBSERVERA

  The Redigera program sidan visar två flikar Allmänt och Lösningar och tillägg.

 3. The Lösningar och tillägg -fliken visar alternativ som Platser, Resurser och Skärmar. Välj Skärmar tilläggsalternativ, enligt bilden nedan.

  bild

 4. Klicka på Uppdatera när du har valt alternativ.

What's Next

När du har lärt dig att lägga till skärmar som ett tillägg till ett befintligt Cloud Manager-program och du ser ditt program under Cloud Managers program och produkter är du nu redo att gå vidare till nästa steg i introduktionsprocessen, det vill säga, Skapa en gren för ditt projekt i Cloud Manager.

På denna sida