Skapa och hantera ett projekt på skärmar as a Cloud Service

Det första steget i implementeringen av ett nytt projekt på skärmar-as a Cloud Service är att skapa ett nytt projekt.

Syfte

Det här dokumentet hjälper dig att förstå hur du skapar ett nytt AEM Screens-projekt i Screens Content Provider. När du har läst bör du kunna skapa ditt AEM Screens-projekt utifrån dess omfattning.

Skapa ett nytt projekt

Följ stegen nedan för att skapa ett nytt projekt på skärmar as a Cloud Service:

 1. Navigera till Screens Content Provider.

  OBSERVERA

  Se Använda leverantör av skärminnehåll om du vill veta hur du får åtkomst till Screens Content Provider för att skapa ditt projekt.

 2. Klicka på Skapa skärmsprojekt från åtgärdsfältets övre högra hörn.

 3. Ange Titel av ditt projekt i Skapa skärmsprojekt dialogrutan, till exempel FirstDigitalExperience.

  OBSERVERA

  The Namn fältet fylls i automatiskt i Skapa skärmsprojekt baserat på den titel du väljer.

 4. Klicka på Spara. Du kommer att se ditt skärpeprojekt, under namnet FirstDigitalExperience i Screens Content Provider. Du kommer att se ditt projekt i Screens Content Provider, med två mappar som heter Platser och Kanaler.

  Nu när du har skapat ett AEM Screens-projekt kan du börja lägga till kanaler och platser i projektet.

Ta bort ett befintligt projekt

Du kan ta bort ett as a Cloud Service projekt för skärmar.
Följ stegen nedan för att ta bort ett befintligt projekt från leverantören av skärminnehåll:

 1. Navigera till Screens Content Provider.

 2. Markera det projekt som du vill ta bort.

 3. Klicka på Ta bort från åtgärdsfältet för att ta bort projektet.

 4. Klicka på Ta bort för att bekräfta borttagningen av projektet.

  OBSERVERA

  Du kan markera flera projekt och därför ta bort flera projekt i ett enda steg.

What's Next

Nu när du har skapat ett AEM Screens-projekt kan du skapa en ny kanal och lägga till innehåll i kanalerna. Se Skapa och hantera en kanal om du vill lära dig hur du skapar och hanterar innehåll i kanaler.

På denna sida