Versionsinformation för Adobe Experience Manager as a Cloud Service

I följande avsnitt beskrivs den allmänna versionsinformationen för Experience Manager as a Cloud Service.

Releasedatum

Releasedatum för Adobe Experience Manager as a Cloud Service 2020.12.0 är 17 december 2020.
Följande version (2021.1.0) kommer att vara den 28 januari 2021.

Adobe Experience Manager Sites as a Cloud Service

Adobe Experience Manager Assets som Cloud Service

 • Integration med Adobe InDesign Server är nu tillgängligt för Experience Manager som Cloud Service. Den automatiserar processerna Adobe InDesign filer använda Adobe InDesign Server skript och låter användarna använda Assets mallar för användargränssnitt för att skapa broschyrer eller annonser. Endast InDesign Server värd Adobe Managed Services stöds för Experience Manager as a Cloud Service.

 • Experience Manager har förbättrats för att spåra och visa resursreferenser när en resurs används i en fjärranslutning Experience Manager Sites distribution med funktionen för anslutna resurser. En ny References i resursens Properties visas nu lokala referenser och fjärrreferenser för resursen. Med referenserna kan DAM-användare spåra resursanvändning i Sites sidor och i sammansatta resurser i Assets. Se konfigurera och använda anslutna resurser.

 • Dynamic Media finns nu tillgängliga via Sites bildbaserade kärnkomponenter. Man kan snabbt konfigurera komponenter så att de använder bildförinställningar, smart beskärning och bildmodifierare när man skapar webbsidor. Se Core Components 2.13.0 release.

 • Experience Manager Med skrivbordsappen kan användare överföra filer och mappar genom att dra filerna från Utforskaren i Windows eller Mac Finder i skrivbordsappens gränssnitt. Se lägga till resurser med datorprogrammet.

Adobe Experience Manager Commerce as a Cloud Service

Vad är nytt?

 • Lanserade CIF Venia Reference Site - 2020.12.01 som innehåller den senaste CIF Core Components version v1.6.0. Se CIF Venias referenswebbplats för mer information.

 • Frisläppta CIF-kärnkomponenter v1.6.0. Se CIF-kärnkomponenter för mer information.

Cloud Manager

Releasedatum

Releasedatum för Cloud Manager i AEM as a Cloud Service 2020.12.0 är 10 december 2020.

Nyheter i Cloud Manager

Felkorrigeringar

 • Vissa förekomster av fel vid kodskanning utan att ge några resultat åtgärdade.

 • Miljökortet visades inte enhetligt Lägg till -knappen.

Verktyg för omstrukturering av kod

Nyheter i Code Refactoring Tools

 • Ny version av AIO-CLI-plugin släppt. Den senaste versionen av det här plugin-programmet innehåller felkorrigeringar för AEM Dispatcher Converter och Repository Modernizer och har även stöd för ett nytt verktyg - Index Converter. Se Enhetlig upplevelse om du vill veta mer om det här plugin-programmet.

 • Indexkonverteraren är ett verktyg som kan användas för att omvandla en kunds anpassade OAK-indexdefinitioner till AEM as a Cloud Service kompatibla OAK-indexdefinitioner. Se Indexkonverterare för mer information.

 • Ny funktion har lagts till i Databasmodernisering som skapar ett separat paket ui.config som innehåller alla OSGi-konfigurationer.

Felkorrigeringar

Releasedatum

Releasedatum för innehållsöverföringsverktyget v1.1.20 är 8 januari 2021.

Nyheter i Content Transfer Tool

 • Användarna kan nu se om deras åtkomsttoken har upphört att gälla genom att hålla markören på statusikonen i användargränssnittet för innehållsöverföringsverktyget (CTT). De får också ett meddelande i användargränssnittet för migreringsuppsättningsinformation om att de inte kan ansluta till sin Cloud Service-instans.

Felkorrigeringar

 • Status för användargränssnittet i CTT (Content Transfer Tool) för en migreringsuppsättning kvarstod inte och ändrades efter en tids inaktivitet. Den här har åtgärdats.
 • Alternativet att visa loggar inaktiverades om loggarna inte var tillgängliga. Detta har åtgärdats och meddelanden har lagts till för att meddela användaren varför loggar saknas.
 • Status för användargränssnittet i verktyget Innehållsöverföring visas MISSLYCKADES när användaren avbröt ett intag. Detta har korrigerats för visning STOPPAD i stället.

På denna sida