Versionsinformation för migreringsverktyg i AEM as a Cloud Service version 2023.09.0

Den här sidan innehåller versionsinformation för migreringsverktyg i AEM as a Cloud Service 2022.09.0.

Content Transfer Tool

Releasedatum

Releasedatum för Content Transfer Tool v3.0.0 är 7 september 2023.

Nyheter

Verktyget Innehållsöverföring har förbättrats avsevärt och ger följande fördelar:

  • Minskad överföringstid vid migrering av en delmängd av en innehållsdatabas genom att använda AzCopy för att endast kopiera de blob-ID som krävs i stället för att kopiera alla blob-ID:n
  • Snabbare uppdatering av differentiellt innehåll med Oak-upgrade
  • Förbättrad tillförlitlighet genom att separera indexeringsprocessen från innehållsöverföringsprocessen. Om indexeringen misslyckas behöver innehållet inte importeras igen. Endast indexeringen startar om automatiskt, vilket sparar både tid och pengar

På denna sida