Versionsinformation för migreringsverktyg i AEM as a Cloud Service version 2022.9.0

Den här sidan innehåller versionsinformation för migreringsverktyg i AEM as a Cloud Service 2022.9.0.

Best Practices Analyzer

Releasedatum

Releasedatum för Best Practices Analyzer v2.1.34 är 12 september 2022.

Nyheter

  • BPA kan nu identifiera och rapportera om kunden har lagt till en anpassad loggningskonfiguration. AEM as a Cloud Service stöder inte anpassade loggfiler. Alla loggfiler måste skickas till error.log
  • BPA kan nu rapportera de olika binära MIME-typerna som finns i kundens databas och antalet som är kopplade till dem.

Felkorrigeringar

  • BPA-gränssnittet hade återgivningsproblem när ett stort antal resultat visades under ett enda mönster. Den här har åtgärdats.
  • BPA rapporterade felaktigt vissa upptäckter som icke-kompatibla ändringar med kritisk allvarlighetsgrad. Den här har åtgärdats.

På denna sida