Versionsinformation för migreringsverktyg i AEM as a Cloud Service version 2023.08.0

Senaste uppdatering: 2023-11-22

Den här sidan innehåller versionsinformation för migreringsverktyg i AEM as a Cloud Service 2023.08.0.

Best Practices Analyzer

Releasedatum

Releasedatum för Best Practices Analyzer v2.1.44 är 24 augusti 2023.

Felkorrigeringar

    • Det gick inte att hämta BPA-fynd. Den här har åtgärdats.

På denna sida