Versionsinformation för migreringsverktyg i AEM as a Cloud Service version 2022.12.0

Senaste uppdatering: 2023-05-20

Den här sidan innehåller versionsinformation för migreringsverktyg i AEM as a Cloud Service 2022.12.0.

Best Practices Analyzer

Releasedatum

Releasedatum för Best Practices Analyzer v2.1.38 är 1 december 2022.

Felkorrigeringar

  • Ett antal falskt positiva korrigerade.

På denna sida