Versionsinformation för migreringsverktyg i AEM as a Cloud Service version 2022.1.0

Den här sidan innehåller versionsinformation för migreringsverktyg i AEM as a Cloud Service 2022.1.0.

Content Transfer Tool

Releasedatum

Releasedatum för innehållsöverföringsverktyget v1.7.18 är 18 januari 2022.

Nyheter

  • Växla som lagts till i extraheringsfasen i verktyget Innehållsöverföring så att användarna kan inaktivera förkopia under extraktion. För optimala extraheringshastigheter bör förkopiering under extraheringen inaktiveras för små migreringsuppsättningar eller om bara ett fåtal bloggar har lagts till sedan den senaste extraheringen.

Felkorrigeringar

  • Standardkonfigurationer har uppdaterats för att minska tidsgränsen för körning under extraheringen.

På denna sida