Versionsinformation för migreringsverktyg i AEM as a Cloud Service version 2022.1.0

Senaste uppdatering: 2024-01-05

Den här sidan innehåller versionsinformation för migreringsverktyg i AEM as a Cloud Service 2022.1.0.

Verktyget Innehållsöverföring

Releasedatum

Releasedatum för innehållsöverföringsverktyget v1.7.18 är 18 januari 2022.

Nyheter

  • Växla som lagts till i extraheringsfasen i verktyget Innehållsöverföring så att användarna kan inaktivera pre-copy under extraktion. För optimala extraheringshastigheter bör förkopiering under extraheringen inaktiveras för små migreringsuppsättningar eller om bara ett fåtal bloggar har lagts till sedan den senaste extraheringen.

Felkorrigeringar

  • Standardkonfigurationer har uppdaterats för att minska tidsgränsen för körning under extraheringen.

På denna sida