Versionsinformation för Cloud Manager i Adobe Experience Manager as a Cloud Service 2021.1.0

Senaste uppdatering: 2023-03-14

På den här sidan beskrivs versionsinformationen för Cloud Manager i AEM as a Cloud Service 2021.1.0.

Releasedatum

Releasedatum för Cloud Manager i AEM as a Cloud Service 2021.1.0 är 14 januari 2021.

Cloud Manager

Felkorrigeringar

  • Resurser Production Instance kan ibland visa Brand Portal-status på Miljö detaljsida som Väntande utan att användaren kan vidta några åtgärder.

  • När en avaktivering från molnhanteraren utlöstes visades ibland ett felmeddelande även när avviloläget startades.

  • Sällsynta fall av fel som uppstått när miljön skapades eller togs bort har åtgärdats.

På denna sida