Versionsinformation om Cloud Manager i Adobe Experience Manager as a Cloud Service 2020.9.0

Senaste uppdatering: 2023-06-20

På den här sidan beskrivs versionsinformationen för Cloud Manager i AEM as a Cloud Service 2020.9.0.

Releasedatum

Releasedatum för Cloud Manager i AEM as a Cloud Service 2020.9.0 är 3 september 2020.

Nyheter

  • Innehållsgranskning har omdöpts till Experience Audit.
  • Byggprocessen har delats upp i tre separata Maven-kommandon.
  • Om Git-databasen inte kan klonas görs ett nytt försök upp till tre gånger.

Felkorrigeringar

  • Fliken Innehållsgranskning visade felaktigt bas-URL:en med författardomänen i stället för publiceringsdomänen.

På denna sida