Versionsinformation om Cloud Manager i Adobe Experience Manager as a Cloud Service 2020.8.0

På den här sidan beskrivs versionsinformationen för Cloud Manager i AEM as a Cloud Service 2020.8.0.

Releasedatum

Releasedatum för Cloud Manager i AEM as a Cloud Service 2020.8.0 är 6 augusti 2020.

Nyheter

 • Content Audit är en funktion som är aktiverad i produktionsstegen för Cloud Manager Sites. Konfigurationen av produktionspipeline för program med Sites innehåller nu en tredje flik med namnet Granskning av innehåll. När en produktionsprocess körs inkluderas ett nytt Content Audit-steg i produktionsflödet efter anpassad funktionstestning som utvärderar webbplatsen mot ett antal dimensioner, inklusive prestanda, SEO (sökmotoroptimering), tillgänglighet, bästa praxis och PWA (Progressive Web App).

  OBSERVERA

  Namnet på Content Audit har ändrats till Experience Audit.

  Se Testning av Experience Audit för mer information.

 • Nya miljöer i Assets-program konfigureras nu automatiskt med Smart Content Services.

 • Vilolägen miljö kan tas bort från viloläget via Cloud Managers Ökning sida.

 • Möjlighet att utföra Experience Checks på sidor som drivs av Google Lighthuse. Som en del av molnhanterarens pipeline kan upp till 25 sidor kontrolleras och valideras mot upplevelsenyckeltal, och poängen visas i användargränssnittet för molnhanteraren.

Felkorrigeringar

 • Vissa onödiga och oönskade SonarQube-plugin-program kördes som en del av kodkvalitetskontrollen.

 • På sidan för pipeline-körning var förgreningsnamnet felaktigt formaterat.

 • I vissa fall kunde slutförda pipeline-körningar inte registreras som slutförda, vilket hindrade nya körningar av pipeline.

 • Pipeline-exekveringar får ibland fast på grund av interna kommunikationsproblem.

 • När en ny organisation etablerades fick vissa användare med andra administrativa roller än systemadministratörer felaktigt åtkomst till Cloud Manager.

 • Under vissa förhållanden startades uppdateringsindexjobbet flera gånger parallellt, vilket resulterade i ett distributionsfel.

 • Verktygstipset på programkorten var inte konsekvent korrekt.

 • Användargränssnittet tillät felaktigt försök att utföra åtgärder i en miljö medan det togs bort.

 • Ett färgmatchningsfel uppstod i Cloud Managers Ökning sida.

Kända fel

 • Ogiltiga sidor inkluderas för att få medelpoängen för innehållsgranskning under vad de ska vara.

 • På fliken Innehållsgranskning visas bas-URL:en felaktigt med författardomänen i stället för publiceringsdomänen.

 • Om du vill aktivera steget för innehållsgranskning måste användarna redigera pipeline och, om så önskas, lägga till sidor. Om inga sidor läggs till granskas hemsidan.

På denna sida