Versionsinformation om Cloud Manager i Adobe Experience Manager as a Cloud Service 2020.3.0

Senaste uppdatering: 2023-03-14

På den här sidan beskrivs versionsinformationen för Cloud Manager i AEM as a Cloud Service 2020.3.0.

Releasedatum

Releasedatum för Cloud Manager i AEM as a Cloud Service 2020.3.0 är 5 mars 2020.

Nyheter

  • Loggen för byggsteget är nu tillgänglig medan byggsteget körs.
  • Vissa av meddelandena på informationssidan för pipeline-körning har redigerats för tydlighet.

Felkorrigeringar

  • Det gick inte att hämta loggfiler för anpassade och funktionella teststeg via användargränssnittet.
  • När Git-databasen för ett Cloud Service-program inte kunde skapas kunde användare med rollen Distributionshanterare ibland inte återställas från det här felet.
  • Vissa användaraktiviteter när ett sandlådeprogram skapas kan göra att det inte går att skapa programmet innan icke-produktionsflödet skapas.
  • Den tillfälliga SonarQube-instansen som användes i byggsteget misslyckades ibland att starta inom den konfigurerade tidsgränsen.
  • Samtidig generering av dev-miljöer i samma Cloud Service-program kan stöta på ett villkor där endast en kunde skapas.
  • Meddelanden från Experience Cloud om program för Cloud Service togs inte emot konsekvent.
  • I specifika projekt ResourceResolver-objekt ska alltid stängas skulle generera ett Null-pekarundantag, Detta påverkade dock inte genomförandet av pipeline.

På denna sida