Versionsinformation om Cloud Manager i Adobe Experience Manager as a Cloud Service 2020.2.0

På den här sidan beskrivs versionsinformationen för Cloud Manager i AEM as a Cloud Service 2020.2.0.

Releasedatum

Releasedatum för Cloud Manager i AEM as a Cloud Service 2020.2.0 är 13 februari 2020.

Cloud Manager

Nyheter

  • Adobe Experience Manager arkivtypsversion har uppdaterats till version 22.
  • Scen- och produktionsmiljöerna i sandbox-/demoprogrammen kan nu uppdateras via användargränssnittet i Cloud Manager.
  • URL:er som används i Experience Cloud-meddelanden har optimerats för att undvika en extra omdirigering.
  • Körningssteg för pipeline som nådde tidsgränsen anger nu uttryckligen detta.
  • Kodsökningssteget har nu en hämtningsbar logg.
  • Kalkylbladet som innehåller problem som upptäcks vid kodskanning har nu en kolumn med en länk till dokumentationen för den specifika regeln.

Felkorrigeringar

  • Säkerhetsprofiler för webbläsare kan ibland förhindra att vissa knappar i pipeline-körningsskärmen fungerar som de ska.
  • Länkarna Översikt, Miljö och Aktivitet var ibland tillgängliga på landningssidan för Cloud Manager.
  • Vissa fel vid distributionen kan felaktigt förhindra att nya rörledningar skapas.

På denna sida