Versionsinformation om Cloud Manager i Adobe Experience Manager as a Cloud Service 2020.11.0

Senaste uppdatering: 2023-06-29

På den här sidan beskrivs versionsinformationen för Cloud Manager i AEM as a Cloud Service 2020.11.0.

Releasedatum

Releasedatum för Cloud Manager i AEM as a Cloud Service 2020.11.0 är 12 november 2020.

Cloud Manager

Nyheter

  • Ett nytt menyalternativ Lokal inloggning är nu tillgängligt för användare från miljömenyalternativen på miljökortets och miljösammanfattningens sidor.
    Se Hantera miljöer för mer information.

  • The Lär dig i Cloud Manager har uppdaterats med nya bilder i användargränssnittet.

Felkorrigeringar

  • Inläsningen av beroenden som gjorts före körningen av bygget krävde hämtning av ett Maven-plugin-program.
  • Länken från molnhanterarens sidfot för att välja ett språk navigerar nu till rätt plats.
  • Ibland startar inte SonarQube-processen under kodskanningen. Detta identifieras nu automatiskt och ett omstartsförsök görs.
  • Alla befintliga produktionspipelines aktiveras automatiskt med Experience Audit-steget.

På denna sida