Skapa program

Lär dig hur du konfigurerar ett nytt program och en ny pipeline för att distribuera tillägget.

Story hittills

I det föregående dokumentet om AEM Reference Demos Add-On-resan, Förstå installationen av tillägget för referensdemo, du har lärt dig hur installationsprocessen för tillägget Referensdemonstrationer fungerar, vilket visar hur de olika delarna fungerar tillsammans. Nu bör du:

 • Få en grundläggande förståelse för Cloud Manager.
 • Förstå hur rörledningar levererar innehåll och konfigurationer till AEM.
 • Se hur mallarna kan skapa nya webbplatser med demomaterial med bara några klick.

Den här artikeln bygger på dessa grundläggande funktioner och tar det första konfigurationssteget för att skapa ett program för testning och använder en pipeline för att distribuera tilläggsinnehållet.

Syfte

Det här dokumentet hjälper dig att förstå hur du konfigurerar ett nytt program och en ny pipeline för att distribuera tillägget. När du har läst bör du:

 • Lär dig hur du använder Cloud Manager för att skapa ett nytt program.
 • Lär dig hur du aktiverar tillägget Referensdemonstrationer för det nya programmet.
 • Du kan köra en pipeline för att distribuera tilläggsinnehållet.

Skapa ett program

När du har loggat in på Cloud Manager kan du skapa ett nytt sandlådeprogram för testnings- och demonstrationssyften.

OBSERVERA

Användaren måste vara medlem i Företagsägare i Cloud Manager i organisationen för att skapa program.

 1. Logga in på Adobe Cloud Manager på my.cloudmanager.adobe.com.

 2. När du är inloggad kontrollerar du att du är i rätt ordning genom att kontrollera den i skärmens övre högra hörn. Om du bara är medlem i en organisation är det här steget inte nödvändigt.

  Översikt över Cloud Manager

 3. Tryck eller klicka Lägg till program längst upp till höger i fönstret.

 4. I Låt oss skapa ditt program se till att Adobe Experience Manager är markerat under Produkter och sedan trycka eller klicka Fortsätt.

  Dialogrutan Skapa program

 5. I nästa dialogruta:

  • Ange en Programnamn för att beskriva ditt program.
  • Tryck eller klicka Konfigurera en sandlåda för Programmål

  Tryck sedan på eller klicka Skapa.

  Programnamn

 6. På programöversiktsskärmen ser du hur programmet har skapats. Cloud Manager innehåller uppskattningar av återstående tid. Du kan navigera bort från den här skärmen när programmet skapas och returnera det senare om det behövs.

  Skapa program

 7. När Cloud Manager är klart visas en översikt över miljöer och rörledningar som skapas automatiskt.

  Programmet har skapats

 8. Redigera programinformationen genom att klicka på programnamnet längst upp till vänster på sidan och välj i listrutan Redigera program.

  Redigera program

 9. I Redigera program växlar du till Lösningar och tillägg -fliken.

  Redigera programdialogruta

 10. Lösningar och tillägg -fliken, expandera Webbplatser i listan och kontrollera sedan Referensdemonstrationer. Om du även vill skapa demos för AEM Screens ska du kontrollera Skärmar i listan också. Tryck eller klicka Uppdatera.

  Alternativet Kontrollera referensdemos

 11. Tillägget är nu aktiverat som ett alternativ, men innehållet måste distribueras för att AEM ska vara tillgängligt. Gå tillbaka till programöversikten, tryck eller klicka Starta för att starta pipeline för att distribuera tilläggsinnehållet till AEM.

  Start

 12. Pipelinen börjar och du dirigeras till en sida med information om distributionsförloppet. Du kan navigera bort från den här skärmen när programmet skapas och returnera det senare om det behövs.

  Distribution

När pipeline är klar kan tillägget och dess demoinnehåll användas i AEM redigeringsmiljö.

What's Next

Nu när du har slutfört den här delen av AEM Reference Demo Add-On-resan bör du:

 • Lär dig hur du använder Cloud Manager för att skapa ett nytt program.
 • Lär dig hur du aktiverar tillägget Referensdemonstrationer för det nya programmet.
 • Du kan köra en pipeline för att distribuera tilläggsinnehållet.

Bygg vidare på den här kunskapen och fortsätt din AEM Reference Demo Add-On-resa genom att nästa gång du granskar dokumentet Skapa en demowebbplats, där du får lära dig att skapa en demowebbplats i AEM baserat på ett bibliotek med förkonfigurerade mallar som distribuerades via pipeline.

Ytterligare resurser

På denna sida