Databasmodernisering

Databasmodernisering är ett verktyg som utvecklats för att strukturera om befintliga projektpaket genom att dela upp innehåll och kod i separata paket som är kompatibla med den projektstruktur som definierats för Adobe Experience Manager as a Cloud Service.

Introduktion

Adobe Experience Manager as a Cloud Service har många nya funktioner och möjligheter i dina AEM projekt. Det krävs dock vissa förändringar i Adobe Experience Manager Maven-projekten för att de ska vara kompatibla med AEM Cloud Service. På en hög nivå kräver AEM att innehåll och kod till diskreta delpaket för att ta hänsyn till uppdelningen mellan muterbart och oföränderligt innehåll. Se AEM projektstruktur om du vill ha mer information om den nya AEM projektstrukturen för Cloud Service.

Databasmodernisering skapar en kompatibel projektstruktur för AEM Cloud Service genom att skapa följande distributionsstruktur:

 • ui.apps paket distribuerar till /apps och innehåller all kod

 • ui.content paket distribuerar till områden som kan skrivas under körning (till exempel /content, /conf, /homeeller något som inte /apps) och innehåller allt innehåll och all konfiguration.

 • all paketet är ett behållarpaket som innehåller underpaketen ui.apps och ui.content.

OBSERVERA

Projektstrukturen baseras på Arketyp 24 för paket och deras pom.xml/filter.xml files. Se Arketyp 24 för mer information.

Använda Repository Modernizer

 • Via Adobe I/O CLI: Vi rekommenderar att du använder Repository Modernizer via aio-cli-plugin-aem-cloud-service-migration (AEM plugin-program för omfaktorisering av as a Cloud Service kod för CLI-programmet för Adobe I/O).

  Se Git-resurs: aio-cli-plugin-aem-cloud-service-migration för att lära dig hur du installerar och använder plugin-programmet.

 • Som fristående verktyg: Databasmoderniseraren kan också köras som ett fristående verktyg.

  Se Git-resurs: Databasmodernisering om du vill lära dig hur du använder det här verktyget.

  OBSERVERA

  Databasmoderniseringen utvecklas med NodeJS. NodeJS 10.0+ bör vara installerat.

På denna sida