AEM Dispatcher Converter

Adobe Experience Manager Dispatcher Converter konverterar befintliga AEM Dispatcher-konfigurationer till AEM as a Cloud Service Dispatcher-konfigurationer.

Introduktion till Dispatcher

Dispatcher är Adobe Experience Managers verktyg för cachelagring och/eller belastningsutjämning. AEM:s Dispatcher skyddar också AEM-servern mot angrepp. Därför kan du öka säkerheten för din AEM-instans genom att använda Dispatcher tillsammans med en företagswebbserver.

OBSERVERA

Det vanligaste användningsområdet för Dispatcher är att cachelagra svar från en AEM-publiceringsinstans för att minska svarstiden och öka säkerheten för den externt adresserade publicerade webbplatsen.

Läs Dispatcher-översikt om du vill veta hur Dispatcher utför cachelagring, returnerar dokument och utför belastningsutjämning.

Konfiguration och testning av Apache och Dispatcher

Du måste lära dig att strukturera Apache- och Dispatcher-konfigurationer i AEM as a Cloud Service samt att validera och köra det lokalt innan du driftsätter det i molnmiljöer.

Mer information finns i Dispatcher i molnet.

AEM Dispatcher Converter

Med AEM Dispatcher Converter kan man omfaktorisera befintliga konfigurationer av hanterade tjänster eller Adobe Managed Services Dispatcher till AEM as a Cloud Service kompatibla Dispatcher-konfigurationer.

Använda AEM Dispatcher Converter

  • Via Adobe I/O CLI: Vi rekommenderar att du använder AEM Dispatcher Converter via aio-cli-plugin-aem-cloud-service-migration (AEM plugin-program för omfaktorisering av as a Cloud Service kod för CLI-programmet för Adobe I/O).

    Se Git-resurs: aio-cli-plugin-aem-cloud-service-migration för att lära dig hur du installerar och använder plugin-programmet.

  • Som fristående verktyg: AEM Dispatcher Converter-verktyget kan också köras som ett fristående verktyg.

    Se Git-resurs: AEM Cloud Service Dispatcher Converter om du vill veta mer om användning och felsökning för det här verktyget.

VIKTIGT

AEM Dispatcher Converter utvecklas med NodeJS. NodeJS 10.0+ bör vara installerat.

På denna sida