AEM Modernization Tools

De AEM moderniseringsverktygen innehåller en uppsättning verktyg som kan användas för att konvertera äldre AEM till de moderna och stödda funktionerna i AEM as a Cloud Service.

Introduktion

Med AEM Modernization Tools blir det enkelt att konvertera:

  • Statiska mallar till redigerbara mallar
  • Designkonfigurationer till policyer
  • Foundation-komponenter till Core-komponenter
  • Klassiskt användargränssnitt till pekaktiverat användargränssnitt
OBSERVERA

AEM Modernize Tools är community-utvecklade verktyg som inte stöds eller garanteras av Adobe.

Läs Introduktion till AEM Modernization Tools om du vill veta mer om planering, konfiguration och utveckling för AEM Modernization Tool Suite.

Installation och implementering av AEM Modernization Tool Suite

Läs Git-resurs: AEM Modernize Tools Suite för mer information om installation och implementering.

På denna sida