Köra verktyget Innehållsöverföring på en publiceringsinstans

Introduktion

Innehållsöverföringsverktyget (CTT) utför ingen typ av innehållsanalys innan innehåll överförs från källinstansen till målinstansen. CTT skiljer till exempel inte mellan publicerat och opublicerat innehåll när innehåll hämtas till en publiceringsmiljö. Det innehåll som anges i migreringsuppsättningen hämtas till den valda målinstansen. Användaren kan importera en migreringsuppsättning till en Author-instans eller en Publish-instans eller både och.

OBSERVERA

Vi rekommenderar att du installerar Content Transfer Tool på källinstansen Author när du flyttar innehåll till målinstansen Author, och på samma sätt installerar Content Transfer Tool på källinstansen Publish för att flytta innehåll till målinstansen Publish. Se Rekommenderat tillvägagångssätt för mer information.

Följ de rekommenderade tillvägagångssätten som beskrivs nedan:

 • Använd samma version av verktyget Innehållsöverföring som användes på författarinstansen.

 • Endast en publiceringsnod behöver migreras. Den bör avlägsnas från belastningsutjämnaren innan extraheringen påbörjas.

 • Publiceringsnivån skalas inte ned under publiceringsprocessen (till skillnad från författaren).

  VIKTIGT

  Som en försiktighetsåtgärd bör du undvika att användare startar skrivåtgärder, som:

  • Innehållsdistribution från AEM as a Cloud Service Author till Publish i den miljön
  • Användarsynkronisering mellan publiceringsinstanser

På denna sida