Riktlinjer och bästa metoder för att använda verktyget Innehållsöverföring

Riktlinjer och bästa praxis

Det finns en ny version av verktyget Innehållsöverföring som integrerar innehållsöverföringsprocessen med Cloud Acceleration Manager. Vi rekommenderar att du går över till den nya versionen för att utnyttja alla fördelar den ger:

 • Självbetjäningssätt att extrahera en migreringsuppsättning en gång och importera den i flera miljöer parallellt
 • Förbättrad användarupplevelse tack vare bättre inläsningstillstånd, skyddsräcken och felhantering
 • Inmatningsloggarna är beständiga och är alltid tillgängliga för felsökning

Om du vill börja använda den nya versionen måste du avinstallera tidigare versioner av verktyget Innehållsöverföring. Detta behövs eftersom den nya versionen innehåller en stor arkitektoniska förändring. Med version 2.x måste du skapa nya migreringsuppsättningar och köra extraheringen och inmatningen på nytt för de nya migreringsuppsättningarna.
Versioner som är tidigare än 2.0.0 stöds inte längre och du bör använda den senaste versionen.

Följande riktlinjer och bästa praxis gäller för den nya versionen av verktyget Innehållsöverföring:

 • Du bör köra Revision Cleanup och databasens konsekvenskontrollerkälldatabasen för att identifiera potentiella problem och minska databasens storlek.

 • I inmatningsfasen rekommenderas att du kör inmatningen med wipe-läget aktiverat där den befintliga databasen (Author eller Publish) i AEM Cloud Service-miljön tas bort helt och sedan uppdateras med migreringsuppsättningsdata. Det här läget är mycket snabbare än non-wipe-läget, där migreringsuppsättningen tillämpas ovanpå det aktuella innehållet.

 • När innehållsöverföringen har slutförts krävs rätt projektstruktur i Cloud Service-miljön så att innehållet återges korrekt i denna miljö.

 • Innan du kör verktyget Content Transfer Tool måste du se till att det finns tillräckligt med diskutrymme i AEM-källinstansens underkatalog crx-quickstart. Det beror på att Content Transfer Tool skapar en lokal kopia av databasen som senare överförs till migreringsuppsättningen.
  Den allmänna formeln för beräkning av ledigt diskutrymme är följande:
  data store size + node store size * 1.5

  • databasens storlek: Content Transfer Tool använder 64 GB, även om den faktiska databasen är större.
  • noddatabasens storlek: storlek på segmentdatabaskatalogen eller storlek på MongoDB-databasen.
   För en segmentdatabasstorlek på 20 GB krävs därför 94 GB ledigt diskutrymme.
 • En migreringsuppsättning måste bibehållas under hela innehållsöverföringsaktiviteten för att kunna stödja innehållsöverläggningar. Högst fem migreringsuppsättningar per projekt i Cloud Acceleration Manager kan skapas och underhållas samtidigt under innehållsöverföringsaktiviteten. Om det behövs fler än fem migreringsuppsättningar måste du skapa ett andra projekt i Cloud Acceleration Manager. Detta kräver dock ytterligare projekthantering och styrning utanför produkten för att undvika att flera användare skriver över innehåll på målet.

Viktigt att tänka på innan du använder verktyget Innehållsöverföring

Följ avsnittet nedan om du vill veta mer om viktiga aspekter när du använder Content Transfer Tool:

 • Lägsta systemkrav för Content Transfer Tool är AEM 6.3 + och JAVA 8. Om du har en lägre AEM måste du uppgradera ditt innehållsarkiv till AEM 6.5 för att kunna använda verktyget för innehållsöverföring.

 • Java måste konfigureras i AEM-miljön så att java kommandot kan köras av den användare som startar AEM.

 • Verktyget Innehållsöverföring kan användas med följande typer av datalager: File Data Store, S3 Data Store, Shared S3 Data Store och Azure Blob Store Data Store.

 • Om du använder en Sandlådemiljö, se till att din miljö är aktuell och uppgraderad till den senaste versionen. Om du använder en produktionsmiljö uppdateras den automatiskt.

 • För att påbörja ett intag måste du tillhöra den lokala AEM administratörer i den Cloud Service som du överför innehåll till. Obehöriga användare kommer inte att kunna starta frågor utan att behöva ange migreringstoken manuellt.

 • Om inställningen Rensa befintligt innehåll i molninstansen före intag om du aktiverar det här alternativet tas hela den befintliga databasen bort och en ny databas skapas där innehållet kan importeras till. Det innebär att alla inställningar återställs, inklusive behörigheter för målinstansen av Cloud Servicen. Detta gäller även för en admin-användare som har lagts till i administratörer grupp. Användaren måste läggas till på nytt i administratörer för att hämta åtkomsttoken för verktyget Innehållsöverföring.

 • Det finns inga funktioner för att sammanfoga innehåll från flera källor till målkällinstansen om Cloud Servicen från de två källorna flyttas till samma sökvägar i målet. Om du vill flytta innehåll från flera olika källor till en enda instans av målsökvägen måste du se till att det inte finns någon överlappning mellan innehållssökvägarna från Cloud Servicen.

 • Extraheringsnyckeln gäller i 14 dagar från den tidpunkt den skapades/förnyades. Den kan förnyas när som helst. Om extraheringsnyckeln har gått ut kan du inte utföra en extrahering.

 • Innehållsöverföringsverktyget (CTT) utför ingen typ av innehållsanalys innan innehåll överförs från källinstansen till målinstansen. CTT skiljer till exempel inte mellan publicerat och opublicerat innehåll när innehåll hämtas till en publiceringsmiljö. Det innehåll som anges i migreringsuppsättningen hämtas till den valda målinstansen. Användaren kan importera en migreringsuppsättning till en Author-instans eller en Publish-instans eller både och. Vi rekommenderar att CTT installeras på källinstansen Author för att flytta innehåll till målinstansen Author när du flyttar innehåll till en Production-instans och att CTT på källinstansen av Publish installeras för att flytta innehåll till målpubliceringsinstansen. Se Köra verktyget Innehållsöverföring på en publiceringsinstans för mer information.

 • De användare och grupper som överförs av verktyget Innehållsöverföring är bara de som krävs för att innehållet ska uppfylla behörigheterna. The Extrahering processen kopierar hela /home i migreringsuppsättningen, och det gör användarmappning genom att lägga till ett fält som är gjort från varje användares e-postadress. Mer information finns i Användarmappning och huvudmigrering. The Inmatning process kopierar alla användare och grupper som refereras i de migrerade innehålls-ACL:erna.

 • Under extraheringsfasen körs Content Transfer Tool på en aktiv AEM-källinstans.

 • När du är klar med Extrahering fas i innehållsöverföringsprocessen och innan du påbörjar Inmatningsfas att lägga in innehåll i AEM as a Cloud Service Scen eller Produktion -instanser måste du logga en supportanmälan för att meddela Adobe om din avsikt att köra Inmatning så att Adobe kan säkerställa att inga avbrott inträffar under Inmatning -processen. Du måste logga supportbiljetten en vecka före ditt planerade Inmatning datum. När du har skickat in supportanmälan kommer supportteamet att ge vägledning om nästa steg. Du kan logga en supportanmälan med följande information:

  • Exakt datum och beräknad tid (med din tidszon) när du tänker starta Inmatning fas.
  • Miljötyp (Stage eller Production) som du vill importera data till.
  • Program-ID.
 • The Inmatningsfas för författaren skalas ned för hela författardistributionen. Detta innebär att författar-AEM inte är tillgängligt under hela importen. Kontrollera också att inga rörledningar för Cloud Manager körs när du kör Inmatning fas.

 • När du använder Amazon S3 eller Azure som datalager i AEM bör datalagret konfigureras så att de lagrade blobblarna inte kan tas bort (skräpinsamlade). Detta garanterar indexdataintegritet och om detta inte konfigureras på det här sättet kan det leda till misslyckade extraheringar på grund av att dessa indexdata saknar integritet.

 • Om du använder anpassade index måste du se till att konfigurera anpassade index med tika innan innehållsöverföringsverktyget körs. Se Förbereder den nya indexdefinitionen för mer information.

 • Om du tänker göra toppuppsättningar är det viktigt att innehållsstrukturen i befintligt innehåll inte ändras från den tidpunkt då den första extraheringen utförs till den tidpunkt då den övre extraheringen körs. Det går inte att köra uppsättningar på innehåll vars struktur har ändrats sedan den första extraheringen. Kontrollera att du begränsar detta under migreringsprocessen.

 • Om du tänker ta med versioner som en del av en migreringsuppsättning och utför uppsättningar med wipe=falsemåste du inaktivera versionsrensning på grund av en aktuell begränsning i verktyget Innehållsöverföring. Om du föredrar att behålla versionsrensning aktiverad och utför summeringar i en migreringsuppsättning, måste du utföra inmatningen som wipe=true.

 • Ett migreringsset upphör att gälla efter en längre inaktivitetsperiod, efter vilken dess data inte längre är tillgängliga. Granska Förfallotid för migreringsuppsättning för mer information.

What's Next

När du har lärt dig riktlinjerna, de bästa metoderna och de viktiga sakerna att tänka på när du använder verktyget Innehållsöverföring är du nu redo att installera och använda verktyget, och börja med att skapa en migreringsuppsättning. Se Komma igång med verktyget Innehållsöverföring om du vill veta mer.

På denna sida