Komma igång med Cloud Acceleration Manager

Cloud Acceleration Manager är en molnbaserad applikation som är utformad för att vägleda era IT-team under hela övergångsresan, från planering till live Cloud Service. Konfigurera era team för en framgångsrik migrering med bästa praxis, tips, dokumentation och verktyg som rekommenderas av Adobe för att hjälpa er att AEM som Cloud Service under hela kundresan.

Syfte

Det här dokumentet hjälper dig att förstå hur du kommer igång med CAM (Cloud Acceleration Manager). Efter läsningen ska du kunna:

 • förstå hur du loggar in på CAM
 • skapa projekt utifrån CAM:s användargränssnitt

Använda Cloud Acceleration Manager

Cloud Acceleration Manager (CAM) ger en helhetsupplevelse för migreringar i form av en guidad resa genom att tillhandahålla en inledande utvärdering som pekar ut dem mot rätt verktyg, dokumentation och bästa metoder för att säkerställa en lyckad publicering på AEM as a Cloud Service.

Följ stegen nedan för att navigera till Cloud Acceleration Manager (CAM):

 1. Logga in på Adobe Experience Cloud.

 2. Klicka på Experience Manager kort.

 3. Klicka på Starta från Cloud Acceleration Manager för att öppna landningssidan.

  bild

Skapa och hantera ett projekt i Cloud Acceleration Manager

På landningssidan i CAM-hanteraren (Cloud Acceleration Manager) kan du skapa och redigera flera projekt.

Skapa ett nytt projekt genom att följa stegen nedan:

 1. Klicka på Skapa projekt från landningssidan.

  bild

  OBSERVERA

  Användare som använder CAM för första gången ser en dialogruta där de kan skapa ett nytt projekt. Användare som har använt CAM tidigare kommer att se ett standardprojekt eller projekt som skapats tidigare.

 2. Ange Namn och Beskrivning för ditt projekt och klicka på Skapa.

  bild

 3. Projektet skapas nu och visas på Cloud Acceleration Manager landningssida.

  bild

 4. Klicka på projektkortet för att ange projektet. Då kommer du till projektets landningssida.

  bild

Hantera projektet

Du kan redigera projektnamnet, beskrivningen, miniatyrbilden eller ta bort projektet.

Redigera projektet

Följ stegen nedan för att redigera ditt projekt:

 1. Markera projektet och för markören över projektet och klicka på pennikonen för att redigera projektet, så som visas i bilden nedan.

  bild

 2. Du kan redigera projektnamnet, beskrivningen och till och med överföra en ny bild eller redigera en befintlig bild från Redigera projekt -dialogrutan.

  bild

 3. Klicka på Uppdatera för att genomföra ändringarna.

Tar bort projektet

Följ stegen nedan för att ta bort ditt projekt:

 1. Markera projektet och för markören över projektet och klicka på ikonen för att ta bort projektet, så som visas i bilden nedan.

  bild

 2. Klicka på Ta bort för att bekräfta steget.

What's Next

När du har lärt dig hur du loggar in i Cloud Acceleration Manager och hur du skapar ett projekt är du nu redo att gå vidare till nästa steg i Beredskapsfas.

På denna sida