Go Live Phase in Cloud Acceleration Manager

Go Live-kortet innehåller allt relevant innehåll som är framträdande vid förberedelser, specifika åtgärder som ska vidtas samt ingående överväganden för att säkerställa en smidig och framgångsrik publicering på AEM as a Cloud Service.

Klicka på projektkortet för att öppna projektstartsidan och navigera till Go Live som visas i figuren nedan.

bild

Använda Go Live Activity Card

Följ det här avsnittet för att utforska Go Live-aktivitetskortet:

  1. Klicka på Visa från Go Live kort.

    bild

  2. En innehållskarusell visar relevant information för den här fasen av migreringsresan.

    bild

På denna sida